I Edycja →

Jak rozwijać inteligencję emocjonalną?

W najbardziej rozpowszechnionej przez Daniela Golemana definicji, Inteligencja Emocjonalna jest umiejętnością z jednej strony rozumienia siebie i regulowania swoich emocji, z drugiej zaś rozumienia innych ludzi, budowania z nimi relacji, wpływania na nich. Innymi słowy EI zawiera w sobie zarówno komponent kompetencji indywidualnych jak również społecznych i są to: Rozwijanie inteligencji emocjonalnej to praca na […]

Jak rozmawiać o zdrowiu psychicznym w miejscu pracy?

Zdecydowana większość Polaków uważa, że osoby z zaburzeniami psychicznymi powinny otrzymać pomoc w miejscu pracy [1]. Oczywistym jest, że nie można lekceważyć kryzysów psychicznych Pracowników, natomiast sama rozmowa z osobą, która potrzebuje wsparcia w tym zakresie, jest już wyzwaniem. Kto powinien rozpocząć taką rozmowę i jak powinna ona przebiegać? Przyjrzymy się temu zagadnieniu z perspektywy […]

Kultura dialogu i personalizacja komunikacji w organizacjach

W badaniu „Great Unknown” przeprowadzonym w 2022 roku przez Extended Tools Polska zapytaliśmy o to jak często menedżerowie rozmawiają ze swoimi Pracownikami na tematy inne niż bieżące cele i projekty. Odpowiedzi wydały nam się zaskakujące. W opinii ponad 75% liderów z HR, większość menedżerów poświęca do 4 godzin tygodniowo na rozmowy z Pracownikami, a wg […]

„Zajmę się tym jutro” , „Zacznę w poniedziałek” – dlaczego zamiast działać odkładasz zadanie na przyszłość?

Każdemu z nas czasem zdarza się odkładać na później wykonanie jakiegoś zadania.  Jeśli jednak zauważamy, że zwlekanie jest stałym elementem naszego zachowania i przekładamy ważne sprawy w nieskończoność możemy mieć do czynienia z nieadaptacyjnym wzorcem zachowania, jakim jest prokrastynacja. Prokrastynacja to „dobrowolne odwlekanie zamierzonego działania przy wykonywaniu pewnych zadań mimo przewidywanych negatywnych konsekwencji i potencjalnie gorszego wyniku” […]

Magia zaufania, czyli jak i po co budować bezpieczeństwo psychologiczne w miejscu pracy

Bezpieczeństwo psychologiczne w miejscu pracy odnosi się do zapewnienia zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy pod względem aspektów psychologicznych. Obejmuje to ochronę pracowników przed czynnikami stresu, przepracowaniem, niewłaściwym zachowaniem oraz innymi czynnikami, które mogą negatywnie wpływać na ich zdrowie psychiczne i samopoczucie. W dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym, zaufanie jest jednym z najcenniejszych aktywów, którym […]

Słowa mają moc, czyli 16 tysięcy okazji by wspierać dobrostan człowieka

Ten artykuł zacznie się wyjątkowo inaczej niż się spodziewasz. Dawno, dawno temu w prehistorycznej jaskini, kiedy upajaliśmy się widokiem rozpalonego ognia i zaczęliśmy korzystać z jego dobrodziejstw przede wszystkim otworzyliśmy sobie drogę do mówienia. Pieczone pożywienie trawiło się dużo szybciej w efekcie skracało czas żucia. Właśnie tak urodziła się mowa, ponieważ krótsze żucie mogliśmy zamienić […]

Czy tworzysz środowisko pracy, które jest bezpieczne psychologicznie?

Czy przypominasz sobie sytuację z twojej pracy, gdy poprosiłeś/aś podwładnych na spotkaniu o opinię dotyczącą nowego projektu i zapadła cisza….? Nikt nie zabrał głosu, nikt nie zadał pytania. Projekt jest świetny, wszystko jest jasne dla zespołu –  to twoja pierwsza myśl. Jednak druga, która powinna się szybko pojawić, niczym czerwona chorągiewka: może cisza oznacza lęk […]

EMPATIA W KOMUNIKACJI

Automatyzacja świata doprowadziła do automatyzacji człowieczeństwa i sprawiła, że empatia stała się towarem deficytowym, zwłaszcza w środowisku pracy. I ze względu na niepokojące statystyki (dotyczące zdrowia psychicznego pracowników) w dość nerwowy sposób próbuje być tu przywracana. Empatii można się nauczyć, ale nie można jej wymusić – dobrze mieć to na względzie, wprowadzając wszelkiego rodzaju „politykę […]

Szczęśliwy i skuteczny przywódca ma sens – wyzwanie dobrostan psychiczny

Drugi z siedmiu nawyków skutecznego działania w kultowej już książce Stephena Coveya mówi o tym, aby podejmować każde działanie z wizją końca. Podkreśla wagę celu i jego efektu jako punktu referencyjnego w podejmowaniu decyzji i działań. Słynne „zacznij od dlaczego” Simona Sinka staje się niejako narzędziem do jego wyrażania jako historii, która warunkuje przekazanie wizji […]

Bezpieczeństwo psychologiczne a komunikacja empatyczna w organizacji

„Strach jest wrogiem rozwoju” Amy Edmondson Termin”psychological safety” w kontekście życia zawodowego pojawia się coraz częściej i niekiedy łączony jest z poczuciem zaufania. Czym jest? Według Amy C. Edmondson, autorki książki “Firma bez strachu. Jak zbudować kulturę organizacyjną, w której bezpiecznie jest wyrażać pomysły, zadawać pytania i przyznawać się do błędu.”, „bezpieczeństwo psychologiczne to przekonanie, […]

Dołącz do kampanii, i zadbaj o zdrowie swoich pracowników

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.