I Edycja →

Bliżej Siebie 2 edycja

Co łączy finansowy i duchowy well-being? Holistyczne ujęcie dobrostanu psychicznego

  Do tej pory, modelem, który najbardziej do mnie przemawiał z perspektywy holistycznego podejścia do dobrostanu psychicznego był ten stworzony przez Tony Schwartza. Obejmuje on 4 elementy, których równowaga zapewnia dobre życie. Są to ciało, umysł, emocje i duchowość. Koncepcja „7 mądrości well-being” Liggy Webb poszerzyła moją perspektywę.

  Ta ekspertka dobrostanu psychicznego uwzględnia w swojej koncepcji 7 składowych well-being, które pogłębiają model Tony Schawrta o niezwykle ważne aspekty z punktu widzenia współczesnego człowieka i otaczającej nas rzeczywistości. Zachowując przy tym fundament dotychczasowych ponadczasowych koncepcji na bazie badań i prawd mędrców.

  Tymi składowymi są: well being finzyczny, społeczny, środowiskowy, emocjonalny, duchowy, cyfrowy oraz finansowy. O ile dużo się mówi o well-being fizycznym czy emocjonalnym, o tyle pozostałe 5 obszarów rzadko pojawia się w rozważaniach na temat dobrostanu psychicznego. A na pewno są warte uwagi.

  Well-being społeczny to poczucie przynależności i pozytywne relacje z innymi. Dlatego tak ważne są inicjatywy w obszarze różnorodności, przynależności i włączania w organizacjach. Well-being cyfrowy odnosi się do zarządzania wpływem technologii na nasze życie, co łączy się z problemem cyberstresu, będącym obecnie w centrum zainteresowania naukowców.

  Element well-being środowiskowy dotyczy współtworzenia zdrowego, przyjemnego i stymulującego środowiska oraz wywierania pozytywnego wpływu na środowisko. Jak pokazują badania, etyka organizacji w ujęciu zarówno systemu produkcji czy dystrybucji dóbr, ale także przywództwa jest coraz częściej czynnikiem decydującym o wyborze miejsca pracy, szczególnie, ale nie tylko, wśród talentów młodszych pokoleń. Zrównoważony rozwój w połączeniu z przyjaznym środowiskiem pracy to nie tylko slogan, ale ważny aspekt kształtujący dobrostan psychiczny w miejscu pracy.

  W końcu, pozostaje well-being finansowy i duchowy, których zestawienie może zaskakiwać, ale jest zabiegiem celowym. Well-being to poczucie sensu nie tylko z perspektywy naszego życia osobistego, ale także zawodowego. Poczucie celu w roli zawodowej, ale także w każdym zadaniu, którego się podejmujemy. Jak pokazują badania, nasza motywacja znacznie spada, jeśli nie rozumiemy po co, czy dlaczego wykonujemy zadania w pracy.

  Z kolei, finansowy well-being, polega na tym, aby móc dokonywać świadomych wyborów, aby cieszyć się życiem, zarówno teraz, jak i na emeryturze. Te wybory dotyczą oczywiście kwestii finansowych, i nie chodzi tylko o zmianę pracy na lepiej płatną, ale także, a może przede wszystkim, o umiejętność zarządzania finansami. Jak się okazuje, tej kompetencji nie oferuje nam ani edukacja w szkole ani opcje rozwojowe w organizacjach.

  Jednocześnie, 55. edycja badania „Monitor Miejsca Pracy” z kwietnia 2024 Randstad wskazuje, że niezależnie od pokolenia, pierwszym najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze miejsca pracy są wynagrodzenie i benefity. Kolejne motywatory wpisujące się w model 7 mądrości Liggy Web także znalazły się na liście, jednak to aspekt finansowy jest kluczowy dla nas w kontekście wyboru miejsca pracy.

  Trudno się dziwić tym badaniom. Już koncepcja piramidy ludzkich potrzeb i rozwoju Abrahama Maslowa mówi, że jej fundamentem jest zaspokojenie potrzeb fizjologicznych i bezpieczeństwa, a to nieodłącznie wiąże się z zagadnieniem finansowym w dobie ustroju gospodarczego, jakim jest kapitalizm.

  Na samym szczycie tej piramidy znajdują się aspekty duchowe dotyczące samorozwoju i transcendencji, które dają spełnienie w obszarach życia osobistego i zawodowego w zgodzie ze swoimi wartościami i poczuciem sensu. A także altruizm w postaci dawania wartości innym poprzez swoje talenty, wiedzę i doświadczenie.  Poziom trudny do osiągniecia bez fundamentu, którym jest bezpieczeństwo finansowe.

  Dlatego, kiedy pracuję coachingowo w ramach procesu definiowania misji życiowej, zapraszam klientów nie tylko do tworzenia wizji swojego idealnego życia i pracy w zgodzie ze sobą, które dają także wartość innym, ale także rzetelnego obiektywnego planu działania, jak i kiedy zacząć ją realizować. Trudno bowiem spełniać siebie bez poczucia bezpieczeństwa. To zbyt duże ryzyko, którego podjęcie może bardziej zaszkodzić niż pomóc w realizacji siebie.

  W swoich artykułach, staram się zazwyczaj odnosić do jednostki, jak i systemów. W kontekście osobistym, mając świadomość, co stoi za dobrostanem psychicznym, pielęgnujmy aspekty, które oceniamy pozytywnie i wzmacniajmy te, które wymagają wzmocnienia. Zadbajmy o finansowy well-being, i nie chodzi o zmianę pracy na lepiej płatną, szczególnie taką, która nie jest w obszarze naszych talentów czy pasji, lecz przede wszystkim o rozwój umiejętności zarządzania finansami.

  Z perspektyw systemów, rozumianych jako organizacje, zadbajmy o sprawiedliwe wynagrodzenia, o których pisze Daniel H. Pink w swojej książce Drive. A także stwórzmy programy rozwojowe wspierające pracowników w zarządzaniu swoimi finansami. To bezcenny dar, aby mogli realizować siebie i uwalniać potencjał w organizacji mając poczucie bezpieczeństwa. Zabezpieczy to także tak obecnie pożądaną retencję.

  Bez tego, marzenie o życiu i pracy w zgodzie ze sobą oraz zaangażowanych pracownikach, którzy wpływają na rozwój organizacji pozostanie tylko pobożnym życzeniem.

  Małgorzata Jakubicz

  Liderka z ponad 15-letnim stażem pracy, akredytowany coach ICF PCC i certyfikowana trenerka przywództwa.  

  Udostępnij

  Dołącz do kampanii, i zadbaj o zdrowie swoich pracowników

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.