I Edycja →

Bliżej Siebie 2 edycja

Partnerzy Główni

SODEXO POLSKA

Założona w 1966 roku firma Sodexo jest światowym liderem w dziedzinie dostarczania zrównoważonych usług żywieniowych i cennych doświadczeń w każdym momencie życia: pracy, leczenia, nauki i zabawy.  Działając w 45 krajach świata, 430 00 pracowników Sodexo każdego dnia obsługuje 80 milionów konsumentów. Od momentu powstania, Sodexo koncentruje się  na konkretnych, codziennych działaniach, aby, za pośrednictwem swoich usług, wywierać pozytywny wpływ gospodarczy, społeczny i środowiskowy. 

W Polsce Sodexo od 30 lat jest liderem w dziedzinie kompleksowej obsługi nieruchomości i największą firmą FM o zasięgu ogólnopolskim. Usługi Integrated Facility Management (IFM) świadczy w ponad 200 obiektach. Prowadzi 40 restauracji pracowniczych. Wspiera firmy w zarządzaniu miejscem pracy i tworzeniu bezpiecznej przestrzeni dla pracowników w obiekcie klienta. W portfolio stałych klientów ma wiele znanych brandów z branż m.in.: przemysłowej, FMCG, farmaceutycznej i technologicznej.

Więcej informacji na: www.pl.sodexo.com

Marta Stańczak, Managing Director Sodexo Polska:
"Jesteśmy dumni, że możemy już po raz drugi stać się częścią ogólnopolskiej kampanii „Bliżej Siebie”. Uważność na drugą osobę, bycie blisko zespołów i stawiane człowieka w centrum działań jest zgodne z fundamentami działania Sodexo. Dzięki kampanii możemy aktywnie włączyć się w kluczowy dialog o tym, jak dbać o odporność psychiczną w miejscu pracy, lepiej rozumieć zachowania i potrzeby pracowników czy być empatycznym liderem. Wierzę, że to szczęśliwi ludzie robią biznes, dlatego działanie na rzecz dobrostanu jest dla mnie wyjątkowo ważne. Dbanie o swoje zespoły, ale także o siebie, jest tym bardziej istotne w obliczu tempa i ilości zmian w środowisku pracy i wokół nas. Zachęcam do sięgania po materiały edukacyjne i uczestnictwa w spotkaniach live podczas kampanii oraz bycia „bliżej siebie”. Codziennie."

PZU ZDROWIE

PZU Zdrowie jest jednym z największych ogólnopolskich operatorów medycznych. Sieć medyczna liczy 130 placówek własnych, w tym pracownie diagnostyki obrazowej oraz 2400 placówek partnerskimi w 600 miastach w Polsce. Posiada własną infolinię medyczną, portal pacjenta mojePZU oraz Centrum Telemedyczne. Zapewnia opiekę zdrowotną w formie ubezpieczeń i abonamentów dla firm oraz klientów indywidualnych. Centra medyczne PZU Zdrowie są dostępne także dla pacjentów nieposiadających pakietów.

Misja PZU Zdrowie to bycie kompleksowym doradcą zdrowia, dla którego priorytetem jest Pacjent i jego doświadczenia. Zmienia podejście do zdrowia, stawiając na profilaktykę i edukację, poprawiając jakość życia Pacjentów. Dostarcza innowacyjne rozwiązania opieki medycznej, aby Pacjenci dłużej mogli cieszyć się długim życiem w dobrym zdrowiu. Zapewniając najwyższe standardy diagnostyki oraz leczenia działa na rzecz polskiej medycyny i sektora publicznego.

Ochrona zdrowia pracowników

  • Opieka medyczna dla firm

PZU Zdrowie pomaga pracodawcom i menedżerom HR wybrać najlepsze rozwiązanie dla ochrony zdrowia pracowników. Dopasowuje zakres opieki medycznej, właściwy dla specyfiki zawodowej danej branży. Standardowe pakiety uzupełniane są dodatkowymi usługami, np. akcjami szczepień.

  • Strefy Zdrowia

Jednym z narzędzi wellbeing są Strefy Zdrowia PZU Zdrowie, czyli akcje profilaktyczne w siedzibach firm. Ich program ustalany jest w oparciu o potrzeby konkretnej grupy zawodowej. Organizowane są także spotkania z ekspertami w formie webinarów.

  • Medycyna pracy

PZU Zdrowie obsługuje całościowo medycynę pracy – badania wstępne, okresowe, kontrolne, końcowe, epidemiologiczne, także w pakiecie z grupową opieką medyczną. Pracodawca otrzymuje dostęp do portalu, dzięki któremu wygodnie zarządza obowiązkowymi badaniami.

Indywidualna opieka medyczna

  • Indywidualne pakiety medyczne

Dla osób, które nie mają ubezpieczenia pracowniczego lub chcą dodatkowo objąć ochroną swoich bliskich, dostępne są indywidualne pakiety medyczne. PZU Zdrowie zapewnia kilka zakresów opieki, aby odpowiedzieć na konkretne potrzeby zdrowotne.

  • Profilaktyka  

Osoby, które chcą zrobić szybki przegląd zdrowia lub podarować go komuś w prezencie, mają do dyspozycji ofertę pakietów profilaktycznych. To przedpłacone zestawy usług, dobranych odpowiednio do konkretnych obszarów profilaktyki, m.in. kardiologicznej, onkologicznej, dietetycznej.

  • Teleporady  

Pacjenci, którzy potrzebują zrealizować szybką konsultację bez wychodzenia z domu, otrzymają pomoc Centrum Telemedycznego PZU Zdrowie – porady internistów, pediatrów, pielęgniarek oraz kilkunastu specjalizacji dla dorosłych i dzieci, a także teleporady psychologiczne.

Więcej informacji na: www.zdrowie.pzu.pl

 

Weronika Dejneka, p.o. prezes Zarządu PZU Zdrowie:
"Jako operator medyczny podchodzimy do zdrowia kompleksowo, kierując się definicją WHO, zgodnie z którą zdrowie to pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności. W naszych działaniach – zarówno skierowanych do pracowników PZU Zdrowie, jaki i tych, które wspierają innych pracodawców – proponujemy różnorodne działania. Jest to zarówno opieka medyczna, jak i akcje profilaktyczne czy edukacyjne. Z przekonania, że warto dbać również o wellbeing pracowników, powstał pomysł na narzędzie Wellmobile, które jest w naszej ofercie benefitów. To platforma, dzięki której pomagamy użytkownikom zadbać o swój dobrostan psychiczny i zdrowy styl życia. Korzyści z wdrożenia rozwiązań, które wspierają zdrowie psychiczne pracowników, są odczuwalne nie tylko dla osób zatrudnionych, ale także dla firm. Dzięki temu pracodawcy zyskują atrakcyjny wyróżnik na rynku pracy."

IKEA Retail sp. z o.o. pierwszy sklep w Polsce otworzyła w 1990 roku. Obecnie działa już w kilkudziesięciu polskich miastach. Każdego dnia skupia się na tym, by inspirować swoich klientów_tki i spełniać ich marzenia o pięknym oraz funkcjonalnym domu.

Zespół IKEA jest niezwykle różnorodny. Liczy prawie 6 tysięcy pracowników i pracowniczek, a wspomniana wcześniej różnorodność pomaga im rozwijać się w wielu obszarach działalności firmy. Jest jednak coś, co łączy cały zespół – wartości, którymi kierują się na co dzień.

Firma dba o to, aby osoby będące częścią IKEA – niezależnie od tego, kim są – cieszyły się dobrym samopoczuciem. Wspiera otwartą kulturę pracy, w której wszyscy są mile widziani, szanowani, akceptowani i doceniani za swoją wyjątkowość. IKEA przykłada dużą wagę do tego, by osoby z zespołu mogły zadbać o swój dobrostan psychiczny. Nie tylko pomaga im utrzymać równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym, ale i umożliwia skorzystanie z pomocy specjalistów_tek w ramach Programu Wsparcia Pracownika.

Więcej informacji na: www.ikea.com

 
Monika Śliwińska, Country Health & Well-being Leader IKEA Retail:
„W IKEA naszym celem jest tworzenie lepszych warunków codziennego życia dla wielu ludzi. Nie chodzi nam jednak tylko o wyposażenie domów. Chcemy mieć pozytywny wpływ na otaczający nas świat, dlatego zdecydowaliśmy się dołączyć do kampanii „Bliżej Siebie”. Zwiększanie społecznej świadomości w zakresie zdrowia psychicznego i przełamywanie tabu jest dla nas bardzo ważne. Razem z całym zespołem podejmujemy liczne działania w tym obszarze, ale chcemy też być przykładem dla innych firm. Zależy nam, by osoby pracujące w IKEA zawsze znajdowały tu bezpieczną przestrzeń, w której mogą otwarcie rozmawiać – nawet na trudne tematy. Wierzymy, że zapewniając wszystkim odpowiednią wiedzę i umiejętności oraz budując wzajemne zaufanie, tworzymy prawdziwie różnorodne i włączające miejsce pracy – takie, w którym każdy i każda z nas może być sobą.”

ORANGE

Orange Polska jest jednym z wiodących dostawcą usług telekomunikacyjnych w kraju. Posiada największą w Polsce infrastrukturę, dzięki której oferuje usługi w najnowocześniejszych technologiach m.in. internet światłowodowy o prędkości nawet do 8 Gb/s oraz usługi mobilne w technologii 5G. Jest dostawcą kompleksowych rozwiązań dla biznesu, oferuje usługi z zakresu IoT, ICT i cyberbezpieczeństwa. Orange Polska należy do najbardziej zaangażowanych społecznie firm w kraju. Ma jeden z największych programów wolontariatu pracowniczego w Polsce. Poprzez programy Fundacji Orange wspiera edukację cyfrową, ucząc mądrego, bezpiecznego i twórczego korzystania z nowoczesnych technologii.

Więcej informacji na: www.orange.pl

Joanna Dziobiak, Dyrektor Spraw Pracowniczych Orange Polska:
„Celem tegorocznej kampania Bliżej Siebie jest zwrócenie uwagi na potrzebę strategicznego podejścia do zarządzania zmianami w organizacji oraz rozwijania kompetencji pracowników związanych z zarządzaniem emocjami, które mogą tym zmianom towarzyszyć. Orange Polska jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce, jesteśmy więc w samym centrum technologicznych zmian. Gwałtowny postęp technologiczny – rozwój sztucznej inteligencji, technologii 5G, a także rosnące oczekiwania klientów wymagają elastycznego reagowania na pilną potrzebę cyfryzacji, zmian w procesach i organizacji pracy oraz tworzenia kultury organizacyjnej wspierające rozwój i innowacyjność pracowników. Mamy świadomość, że liczba i tempo zmian mogą wpływać na dobrostan pracowników, dlatego oprócz rozwijania ich kompetencji cyfrowych, wspieramy ich w budowaniu kapitału psychologicznego. Jesteśmy przekonani, że edukacja w zakresie metod radzenia sobie ze stresem, budowania odporności psychicznej ułatwiającej adaptację do zmian, promowanie otwartej komunikacji, a także rozwój umiejętności zarządzania własnymi emocjami, wpływają na polepszenie dobrostanu psychicznego pracowników. To z kolei przekłada się na zwiększenie efektywności, zaangażowania oraz innowacyjności.”

Axpo kieruje się jednym celem – zapewnić zrównoważoną przyszłość dzięki innowacyjnym rozwiązaniom energetycznym. Jest największym producentem energii odnawialnej w Szwajcarii i międzynarodowym liderem w obrocie energią oraz odbiorze energii słonecznej i wiatrowej. Korzystając z najnowocześniejszych technologii, Axpo wprowadza innowacje, aby sprostać zmieniającym się potrzebom swoich klientów w ponad 30 krajach Europy, Ameryki Północnej i Azji.

Na polskim rynku Axpo działa już od ponad 20 lat, zatrudnia około 200 osób i jest jednym z największych niezależnych odbiorców zielonej energii. Klienci w Polsce mogą korzystać z dopasowanych do swoich potrzeb ofert na odkup i dostawy energii oraz gazu w oparciu o strukturyzowane i długoterminowe umowy. Axpo Polska świadczy usługi także dla ponad 35 000 firm z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, oferując od kwietnia 2020 roku energię wyłącznie z potwierdzeniem pochodzenia z OZE. Wspierając transformację energetyczną w kraju, spółka realizuje również duże projekty fotowoltaiczne oraz rozwija magazyny energii.

Więcej informacji na: www.axpo.com

Grzegorz Biliński, Dyrektor zarządzający Axpo Polska
Mówi się, że żyjemy w świecie VUCA: zmiennym, niepewnym, złożonym i niejednoznacznym środowisku. Zmiany są nieodłączną częścią naszej codzienności i to naturalne, że – nawet te na lepsze – mogą budzić niepewność czy nawet niepokój. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby rozwijając firmę, zadbać jednocześnie o bezpieczeństwo psychologiczne pracowników i skuteczną komunikację.

Innowacyjność i kultura przedsiębiorczości rodem ze startupu są częścią naszego DNA. To one wyznaczyły nam szybką drogę wzrostu od kilkuosobowej inicjatywy do firmy zatrudniającej prawie 250 pracowników. Tempo, w jakim rośniemy, jest niewątpliwym sukcesem, ale jesteśmy świadomi, że jest także wyzwaniem. Wierzę, że biznes odgrywa ważną rolę w naświetlaniu wagi dbania o zdrowie psychiczne i zwiększaniu świadomości społeczeństwa w tym zakresie. To budujące, że nie jesteśmy sami w takim przekonaniu i razem z innymi możemy uczyć się od siebie oraz szerzyć wiedzę o dobrych praktykach w ramach kampanii „Bliżej Siebie”.

W Axpo przykładamy wielką wagę do tego, w jaki sposób ze sobą rozmawiamy, jak udzielamy feedbacku, podkreślamy rolę płaskiej struktury, zespołów x-funkcyjnych, różnorodność punktów widzenia oraz korzyści, które mogą z nich wynikać dla nas wszystkich. Wdrażamy rozwiązania, które w sposób systemowy wspierają pracowników w ich rozwoju zawodowym, w rozwoju kompetencji miękkich, zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego. Od roku jesteśmy także w procesie wdrażania kultury odpowiedzialności, zwanej u nas wewnętrznie „MAM WPŁYW”. Odpowiednio stworzone środowisku i pielęgnacja otwartej kultury są kluczem do rozwinięcia potencjału pracowników, a przez to – także potencjału firmy. To dlatego w Axpo działamy zwinnie, szybko i trafnie analizujemy szanse i ryzyka na rynku, elastycznie dostosowujemy produkty, rozwijamy biznes mimo złożoności i nieprzewidywalności świata.

Tutlo to szkoła języka angielskiego online na miarę XXI wieku. Dzięki przyjaznej dla Ucznia platformie oraz autorskiej metodzie nauczania, oferuje wygodną i efektywną naukę angielskiego online. W odpowiedzi na zapotrzebowanie firm stworzona została platforma Tutlo for Business, czyli nowoczesna szkoła języka angielskiego online, która kursy językowe udostępnia w formie benefitu pracowniczego. Elastycznie (oferta szyta na miarę), wygodnie (pracownicy uczą się, kiedy chcą) i skutecznie (świetna metoda i ogromny wybór lektorów i native speakerów).

Więcej informacji na: www.tutlo.com/pl

Ewa Stec, Well-being and Development Lead Tutlo Sp. z o.o. 
W Tutlo uważamy, że wsparcie zdrowia psychicznego pracowników jest bardzo istotne, ponieważ zdrowie psychiczne ma bezpośredni wpływ na efektywność, kreatywność i zaangażowanie w pracy. Jesteśmy przekonani, że pracownicy czujący się dobrze ze swoim zdrowiem psychicznym są bardziej produktywni, lepiej radzą sobie ze stresem oraz są bardziej zaangażowani i lojalni wobec firmy. Ponadto, w dobie szybkich zmian i nieustannego postępu technologicznego, dbałość o dobrostan psychiczny pracowników staje się kluczowym elementem budowania zwinnej i odporniejszej organizacji, która jest w stanie efektywnie reagować na wyzwania rynkowe. Promowanie zdrowia psychicznego w miejscu pracy to także inwestycja w budowanie pozytywnej atmosfery, która przekłada się na lepsze relacje między pracownikami, a co za tym idzie - na budowanie silniejszego i bardziej zintegrowanego zespołu. Zdecydowaliśmy się wziąć udział w drugiej edycji kampanii "Bliżej Siebie", ponieważ w pełni zgadzamy się z przesłaniem inicjatywy. Jesteśmy świadomi, że ciągłe zmiany, ich tempo oraz skala mogą być przytłaczające dla naszych pracowników, wprowadzając niepewność i przyczyniając się do spadku ich samopoczucia oraz efektywności. Wierzymy, że zdrowie psychiczne i dobrostan naszego zespołu są równie ważne jak osiągane przez nich wyniki. Przez udział w kampanii "Bliżej Siebie", chcemy zainwestować w rozwój kompetencji naszych pracowników w zakresie adaptacji do zmian oraz radzenia sobie ze stresem i emocjami, co uważamy za klucz do budowania zwinnej i odporniejszej organizacji. 

Partnerzy

ESERVICE

eService Sp. z o.o. już od 25 lat umożliwia niezawodne przyjmowanie płatności elektronicznych w mobilnych i stacjonarnych punktach usługowo-handlowych oraz sklepach internetowych. Firma jako lider branży i największy dostawca technologii w zakresie usług rozliczeniowych w Europie Środkowo-Wschodniej w swojej ofercie ma terminale POS, aplikacje, nowoczesne bramki płatnicze oraz rozwiązania dla e-commerce i m-commerce. Jako jedyna w polskim sektorze płatności, gwarantuje bezpieczeństwo oraz najwyższą jakość świadczonych usług, regularnie potwierdzaną Certyfikatem TUV ISO 9001 oraz PCI P2PE. Wyróżnikiem eService jest także największa w kraju – własna sieć serwisowa oraz czynne 24 godziny na dobę Centrum Obsługi Akceptanta. Firma aktywnie wspiera również popularyzację płatności elektronicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego oraz instytucjach publicznych. eService uczestniczy w Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego – Polska Bezgotówkowa i jest w nim jednym z najchętniej wybieranych dostawców usług.

Troska i odpowiedzialność znajdują się wśród fundamentalnych wartości eService. Priorytetem dla firmy jest tworzenie przyjaznego i otwartego miejsca pracy, odznaczającego się empatią, inkluzywnością oraz życzliwością. Pracownicy mają dostęp do programów wsparcia z zakresu pomocy psychologicznej oraz prawnej, a także możliwość uczestnictwa w wielu inicjatywach dbających o ich dobrostan.  Firma wspiera rozwój pracowników poprzez liczne warsztaty, szkolenia oraz program indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego.

Więcej informacji na: www.eservice.pl

Agnieszka Grzyb, HR Director eService
„eService po raz drugi dołącza do kampanii „Bliżej Siebie”, ponieważ zwraca ona uwagę na kluczową rolę dbania o zdrowie psychiczne oraz zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Oba te działania naturalnie wpisują się w wartości naszej firmy, którymi są m.in. troska oraz odpowiedzialność i tworzą fundamenty naszej kultury organizacyjnej. Naszym priorytetem jest tworzenie przyjaznego i otwartego miejsca pracy, odznaczającego się empatią, inkluzywnością oraz życzliwością. Zdajemy sobie sprawę, że to ludzie tworzą firmę, dlatego kluczowe jest dbanie o ich dobrostan, ale także satysfakcję z pracy i możliwość rozwoju zawodowego. W eService skutecznie działa Program Doceniania oraz obecnie wdrażany jest kompleksowy program i system doceniania Bravo+, dzięki któremu każda osoba tworząca naszą firmę może poczuć, że jej zaangażowanie i praca są ważne oraz zauważone. Dbamy, aby każdy u nas czuł się dobrze.”

CEMEX

Cemex to globalna firma z branży materiałów budowlanych, która troszczy się o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń, dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe, firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Cemex to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii, jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. Cemex oferuje cement, beton towarowy, kruszywa oraz rozwiązania urbanizacyjne na rozwijających się rynkach całego świata, a międzynarodowy zespół świadczy na rzecz klientów wysokiej jakości usługi, wykorzystując technologie cyfrowe.

Więcej informacji na: www.cemex.pl

MCDONALD'S POLSKA

McDonald’s® od ponad 30 lat jest częścią polskiej gospodarki i życia lokalnych społeczności. W Polsce działa już ponad 550 restauracji, z których 90% prowadzona jest przez franczyzobiorców. We wszystkich restauracjach zatrudnionych jest niemal 34 000 osób. 12% z nich stanowią obcokrajowcy reprezentujący 26 narodowości. 7% to osoby z niepełnosprawnościami. Najmłodszy pracownik ma 18 lat (a w okresie ferii zimowych i wakacji – 16 lat). Najstarszy ponad 80 lat. Każdy z pracowników ma możliwość bycia sobą, rozwijania się, zdobywania umiejętności przydatnych na całe życie, a także połączenia pracy z życiem osobistym.

McDonald’s oferuje gościom smaczne posiłki oraz szybką, profesjonalną obsługę w czystym, przyjemnym otoczeniu i za rozsądną cenę. Oferta McDonald’s to klasyczne burgery i McWrapy. Do tego uważane za najlepsze w swojej kategorii chrupiące, złociste z zewnątrz i puszyste w środku frytki, pyszne lody oraz aromatyczna kawa McCafé. W menu dostępne są także pożywne propozycje śniadaniowe.

Więcej informacji na: www.mcdonalds.pl

Anna Kiełczewska, Dyrektorka działu People McDonald’s Polska:

W McDonald’s doskonale wiemy, że w dzisiejszym świecie, pełnym dynamicznych zmian troska o zdrowie psychiczne pracowników powinna być podstawą działań wellbeingowych prowadzonych przez firmę. Dlatego właśnie już po raz drugi jesteśmy partnerem kampanii Bliżej Siebie, której idea i działania wpisują się w nasze Makowe podejście dbania o dobrostan pracowników i równowagę pomiędzy pracą, a życiem prywatnym.

GENERAL LOGISTICS SYSTEMS POLAND

GLS Poland to jeden z głównych dostawców usług transportowych w Polsce skoncentrowany na zapewnianiu najwyższej jakości. 50 filii i blisko 6000 punktów Szybkiej Paczki pozwala firmie być blisko Nadawców i Odbiorców w całym kraju.

GLS wyróżnia kompleksowość oraz innowacyjność, dlatego gwarantuje atrakcyjne warunki współpracy Partnerom, dla których przesyłki kurierskie są strategicznym aspektem prowadzonego biznesu.

Jako wiodący europejski dostawca usług kurierskich, Grupa GLS jest w pełni świadoma swojej szczególnej odpowiedzialności wobec środowiska i społeczeństwa. Tu zrównoważony rozwój to szeroko rozumiana idea obejmująca zarówno ekologiczne, społeczne, jak i ekonomiczne aspekty odpowiedzialności firmy.

Na polskim rynku GLS jest obecne od 25 lat i oferuje stabilną pracę dla prawie 1300 osób. Jakich ludzi tu można spotkać? Nietuzinkowych i inspirujących. To otwarty pracodawca, gotowy na nowe wyzwania i świeży punkt widzenia. Daje przestrzeń do rozmowy i rozwoju. Tworzy społeczność różnorodną i tolerancyjną oraz chce, by każdy czuł się w pracy swobodnie i komfortowo.

Jako GLS dostarczamy nie tylko paczki, ale też to, co znajduje się poza nimi. Marzenia, potrzeby i pragnienia. Działamy od ludzi, dla ludzi.

Więcej informacji na: www.gls-group.com/PL/pl/home

 

Aleksandra Borkowska, Specjalista ds. Employer Brandingu i Projektów HR General Logistics Systems Poland
W działaniach HR i EB ważne jest, by nie były pomysłem „zza biurka” ale w jak największym stopniu odpowiadały na potrzeby Pracowników wszystkich działów. Były po prostu praktyczne. Wtedy zaczynamy mówić o autentyczności i faktycznym byciu BLIŻEJ SIEBIE - tak działamy w GLS.

Jesteśmy otwarci na nowości, słuchamy, rozmawiamy, dajemy możliwości rozwoju. Stawiamy na motywację, a nie krytykę i ocenę. Mają dla nas znaczenie kompetencje zarówno twarde jak i miękkie. Strategiczne są dla nas partnerska współpraca, inicjatywa i otwartość na zmiany. Wdrażając kulturę feedbacku jednocześnie uczymy doceniania, ale też słuchamy tego, jak Pracownicy odbierają nasze działania. Na podstawie tych opinii tworzymy dalsze rozwiązania.

Coraz uważniej przyglądamy się kwestiom zdrowia psychicznego. Nie mówimy tu już o trendzie czy modnym beneficie, ale o faktycznym zadbaniu o ludzi, wśród których się znajdujemy. W projektach HR czy kampaniach EB nie możemy jedynie skupić się na wygładzaniu rzeczywistości i pięknych reklamach, ale przede wszystkim na działaniu od wewnątrz. Zadawaniu pytań, zgłębianiu potrzeb oraz analizie tego, co i jak możemy Pracownikom w ramach tych benefitów zaoferować.

W GLS mamy świadomość jak ważną rolę w życiu każdego z nas odgrywa spokój i zdrowie psychiczne. Dlatego chętnie podzielimy się dobrymi praktykami, w jaki sposób budować środowisko miejsca pracy by było dla nas motywujące, wspierające, przyjazne i różnorodne.

circle k

Firma Circle K Polska (przed 1 kwietnia 2016 r.: Statoil Fuel & Retail Polska) obecna jest na polskim rynku od 1992 r. i prowadzi sieć blisko 400 stacji paliw na terenie całej Polski. Sieć ta obejmuje flagowe stacje własne, stacje segmentu ekonomicznego oraz stacje franczyzowe. Od 2012 r. właścicielem spółki Circle K Polska jest kanadyjska firma Alimentation Couche-Tard Inc.(Couche-Tard). To światowy lider w obszarze convenience oraz mobilności. Działa w 24 krajach i terytoriach oraz posiada blisko 14 100 sklepów, z czego około 10 700 stanowią stacje paliw. Portfolio firmy stanowią dobrze znane marki Couche-Tard oraz Circle K, tworząc jedną z największych niezależnych sieć sklepów typu convenience w Stanach Zjednoczonych. Koncern jest również liderem w branży sklepów typu convenience i stacji paliw w Kanadzie, Skandynawii, krajach bałtyckich, a także w Irlandii. W całej swojej sieci zatrudnia blisko 122 000 osób.

Więcej informacji na: www.corpo.couche-tard.com/en/

Maria Pertkiewicz, Dyrektorka ds. Personalnych Circle K Polska

W Circle K jesteśmy świadomi mocy języka, zarówno pozytywnej, ale i negatywnej. Pod koniec zeszłego roku przeprowadziliśmy wewnętrzne badanie z którego wynikło, że pracownicy stacji często doświadczają agresji i niewłaściwych zachowań ze strony klientów czemu chcemy zdecydowanie przeciwdziałać. Oferujemy naszym pracownikom i ich najbliższym rodzinom, program wsparcia (EAP), dzięki któremu mogą skorzystać z pomocy psychologicznej, a także poszerzać wiedzę z zakresu komunikacji i budowania dobrych relacji. W 2022 z indywidualnego wsparcia skorzystało 160 osób, a ok 1100 osób uczestniczyło w webinariach poświęconych głównie tematyce dobrostanu psychologicznego. To pokazuje jak temat jest ważny i bliski dla naszych pracowników. Zainicjowaliśmy również na naszych stacjach kampanię promującą kulturę życzliwości, która ma na celu przeciwdziałanie agresji – także słownej oraz promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka. Miejsce pracy powinno być dla każdego pracownika przestrzenią bezpieczną, także pod względem psychologicznym, o co bardzo dbamy. Cieszymy się na inicjatywę, która podkreśla jak ważna jest empatia w miejscu pracy. 

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Chcesz dołączyć do 2. edycji?
Zapraszamy do kontaktu

Pierwsza Edycja Kampanii Bliżej Siebie →

Dołącz do kampanii, i zadbaj o zdrowie swoich pracowników

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.