I Edycja →

PATRONI

Patroni Honorowi

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Misją Ministerstwa jest tworzenie podstaw dla podnoszenia jakości życia w zakresie spraw rodziny, pracy i zabezpieczenia społecznego – silna rodzina, stabilna praca, aktywny senior i godna emerytura.

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2021 r. dotychczasowy zakres działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej został rozszerzony i objął również dział praca.

W skład Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy z działu administracji rządowej „zabezpieczenie społeczne”, “rodzina”, “praca”.

Dział praca obejmuje sprawy:

  • zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
  • stosunków pracy i warunków pracy,
  • wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych,
  • zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych,
  • związków zawodowych i organizacji pracodawców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Obecnie z usług ZUS korzysta około 24 mln klientów. Środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, których dysponentem jest ZUS, stanowią około 50 proc. zasobów pieniężnych państwa. Zakład nie może samodzielnie ustalać wysokości składek lub świadczeń, gdyż zgodnie z Konstytucją pozostaje to w kompetencji parlamentu.

ZUS zarządza również środkami Funduszu Rezerwy Demograficznej, który – dzięki trafnym przewidywaniom zarządzających – osiąga wyniki porównywalne z najlepszymi komercyjnymi funduszami inwestycyjnymi w Polsce.

Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy.

Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy

Instytut jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka.

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie.

Patroni

BUSINESS CENTRE CLUB

Business Centre Club powstał pod koniec XX w., w 1991 roku. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju ustawową organizacją indywidualnych pracodawców. Grupa BCC składa się z Klubu BCC, Związku Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają ponad 400 tys. pracowników a siedziby rozlokowane są w blisko 250 miastach. Na terenie całej Polski działają 22 loże regionalne. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci. Honorowymi członkami BCC zostali m.in.: George Bush, Krzysztof Penderecki, Jacques Chirac, Bill Clinton, Margaret Thatcher, Władysław Bartoszewski, Tony Blair, Wołodymyr Zełenski i papież Franciszek.

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Psychologia na UW to połączenie tradycji z nowoczesnością. Na Wydziale Psychologii UW oferowane są różnorodne i nowoczesne kierunki studiów, dzięki którym absolwenci bez trudu znajdują pracę w przyszłości. 

Wydział Psychologii UW to miejsce o potencjale naukowym, który umożliwia realizowanie interdyscyplinarnych projektów badawczych we współpracy z międzynarodowymi autorytetami.

Poziom kształcenia Wydziału Psychologii spełnia najwyższe standardy, o czym poświadczają akredytacje, takie jak wyróżniająca ocena jakości kształcenia przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną w roku 2016 na okres 8 lat oraz wyróżniająca ocena aktywności badawczej i naukowej przyznawana przez Komisję Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tzw. kategoria A+). W lutym 2022 roku studia na Wydziale otrzymały rekomendację Komitetu Psychologii PAN.

Uniwersytet Warszawski oraz sam Wydział Psychologii od lat zajmują czołowe miejsca w różnego rodzaju rankingach edukacyjnych. Nieprzerwanie od 2017 studia na Wydziale Psychologii UW uznawane są za najlepsze wśród studiów psychologicznych w kraju według prestiżowego i rozpoznawalnego Rankingu Uczelni Akademickich „Perspektywy”.

Fundacja Nie Widać Po Mnie

Fundacja Nie Widać Po Mnie powstała z potrzeby mówienia otwarcie o problemach zdrowia psychicznego. Poprzez edukację i zwiększanie świadomości chce oswoić społeczeństwo z trudnymi zagadnieniami. Wierzy, że jest to droga, która pozwoli na zahamowanie rosnących i coraz bardziej przerażających statystyk. Fundacja powstała, aby zwiększać świadomość na temat zdrowia psychicznego, nauczyć rozpoznawać objawy depresji i zaburzeń psychicznych u siebie i osób najbliższych, pokazać, gdzie szukać wsparcia, uświadamiać, że z chorobami psychicznymi można i trzeba walczyć. Misją Fundacji NWPM jest wielopłaszczyznowa psychoedukacja społeczeństwa. Dociera zarówno do osób niepełnoletnich, jak i do dorosłych. Skupia się na różnych grupach zawodowych, gdyż często wykonywana praca jest źródłem stresu i niepokoju, które w konsekwencji prowadzą do zaburzeń psychicznych.

Dream Employer Hub

Dream Employer Hub to przestrzeń dla pracodawców którzy dostrzegają dynamiczne zmiany na rynku pracy i chcą do nich nie tylko dostosować swoje organizacje, ale także  budować najlepsze miejsca pracy.   

Dream Employer Hub to centrum edukacji, wymiany wiedzy i dobrych praktyk. Dostarcza inspiracji, wsparcia i narzędzi w postaci szkoleń, konferencji, podcastów, webinarów, audytów i raportów na temat najbardziej aktualnych tematów z obszarów employer brandingu, przywództwa, komunikacji, doceniania, kultury i wartości, dobrostanu, modeli pracy, różnorodności i włączenia oraz wszystkich aspektów, które budują najlepsze miejsca pracy.

Dream Employer Hub tworzy konkurs oraz bazę dobrych pracodawców, do których będą chcieli dołączyć najlepsi pracownicy. Skupia wokół siebie ekspertów z różnych dziedzin – pokazując, że najlepsze miejsca pracy buduje się na wielu filarach.

Trend House

Trend House jest klubem zaprojektowanym dla liderów. Klub sprzyja budowaniu wysokopoziomowych relacji i współpracy łącząc osoby z sektora innowacji, przedsiębiorczości, nauki, sztuki, mediów oraz organizacji pozarządowych. Misją Trend House jest inspirowanie do działania oraz zderzenia wybitnych umysłów i talentów z wysokim potencjałem, aby kreować nowatorskie idee, generować atmosferę współpracy i używać zbiorowej wiedzy do tworzenia przełomowych inicjatyw i projektów.

Ten wyjątkowy klub powstał w celu stworzenia rodziny innowacji, w której każdy członek jest kimś więcej niż tylko punktem danych. Przestrzeń Trend House jest kształtowana przez jego członków i zarządzana przez Fundację Venture Cafe Warsaw.

GO Work

GoWork.pl jest uznawany za jedną z najprężniej rozwijających się firm rekrutacyjnych i szkoleniowych w Polsce. Posiada oddziały w największych miastach takich jak: Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Lublin i Katowice. Od czasu powstania w 1990 roku portal
nieustannie się doskonali i zmienia się na korzyść Klientów i Użytkowników. Każda z usług tworzona jest i oferowana zgodnie z
tym przesłaniem – ma być przede wszystkim wsparciem dla pracodawców – służyć skutecznej rekrutacji i budowaniu
pozytywnego wizerunku. Dzięki takiemu podejściu portal GoWork.pl jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych
serwisów w Polsce. Swoją działalność dedykuje nie tylko pracownikom i kandydatom, ale również przedsiębiorstwom, którzy
między innymi dzięki wywiadom z kadrą zarządzającą przedstawiają specyfikę swojej firmy zarówno pod kątem pracy, jak i ogólnej działalności.

CIC WARSAW

CIC Warsaw jest platformą rozwoju ekosystemu innowacyjnego w Warszawie. Warszawski Kampus Innowacji zlokalizowany jest w Varso Place, a jego wielofunkcyjne środowisko pracy umożliwia kolaborację startupów, naukowców, korporacji i organizacji pozarządowych budując globalną społeczność innowatorów CIC.

Kampus innowacji jest odpowiedzią na potrzeby, zarówno kreatywnych startupów na początku swojej kariery, jak i wymagających biznesów, które potrzebują bezpiecznych, sprawdzonych rozwiązań oraz serwisu na najwyższym poziomie.

Głównym celem Kampusu Innowacji jest budowanie, wspieranie i promocja innowacji w regionie CEE oraz współpraca z lokalną tkanką innowatorów.

Fundacja Venture Cafe

Fundacja Venture Cafe działa w globalnej strukturze (m.in. Boston, Rotterdam, Miami, Tokyo, Sydney) tworzącej m.in. sieć dzielnic innowacyjnych, wspiera turystykę innowacyjną i łączy środowiska innowacyjne dzięki lokalnym i globalnym programom. Naszą misją jest “Connecting Innovators To Make Things Happen”, a celem integracja liderów i wizjonerów skrajnie różnych dziedzin.

Thursday Gathering, organizowany przez Venture Cafe, to centralny event networkingowy dla lokalnej społeczności innowatorów, wszystkich “curious doers”. Wydarzenia te organizujemy na świecie od 2009 roku w jednostkach Cambridge Innovation Center i Venture Cafe przyciągając kilkaset osób w każdy czwartek (w Warszawie do maja 2020 co miesiąc, później co tydzień). Łączymy przedsiębiorców, startupy, korporacje, inwestorów, ekspertów, naukowców, studentów i organizacje pozarządowe w jednym miejscu. Dużą wartością dodaną jest nowoczesny networking (formaty, które umożliwiają żywą dyskusję i wzajemne uczenie się) oraz łączenie talentów, pomysłów i kapitału w jednym miejscu.

Stowarzyszenie Branży Eventowej (SBE)

Stowarzyszenie Branży Eventowej (SBE) zrzesza organizatorów, przedstawicieli miejsc eventowych i podwykonawców eventów. Działa na rzecz popularyzacji i profesjonalizacji polskiego rynku wydarzeń. Wie, że event to ważne narzędzie komunikacji marketingowej – trzeba o nim pamiętać, planując strategię marketingową każdej firmy.

TEDx Warsaw Women

TEDxWarsawWomen to wydarzenie, którego celem jest inspirowanie i promowanie kobiet z różnych dziedzin, takich jak biznes, nauka, edukacja, sztuka czy media. Tworzymy przestrzeń dla ekspertów, nie tylko kobiet, do dzielenia się swoimi historiami, pomysłami i osiągnięciami. Spotkania przyciągają osoby z różnych środowisk i są doskonałą okazją do wymiany myśli, nawiązania nowych kontaktów i zainspirowania się do kolejnych działań. Każde wydarzenie to prezentacje, dyskusje i warsztaty prowadzone przez zaproszonych mówców i ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

W tym roku odbędzie się 9. edycja TEDxWarsawWomen.

TEDxWarsawWomen jest lokalnym, niezależnym wydarzeniem TEDx, organizowanym na licencji TED. To coroczne wydarzenie organizowane przez społeczność TEDx na licencji TED.

Fundacja IRIJ

Fundacja IRIJ – FUNDACJA NA RZECZ MAZOWIECKIEGO CENTRUM NEUROPSYCHIATRII – działa na rzecz edukacji w zakresie ochrony zdrowia. Zadaniem Fundacji jest wspieranie projektów rozbudowujących, modernizujących oraz udoskonalających ośrodki należące do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii.

 

Celem instytucji jest realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, zwłaszcza w dziedzinie rehabilitacji neurologicznej i zdrowia psychicznego dzieci od 0 do 21 roku życia.

 

Fundacja jest otwarta na współpracę z instytucjami, firmami, fundacjami, które w swoich działaniach mają planowanie społecznych kampanii szerzących i uświadamiających wartość dobrej kondycji psychicznej.

Patroni medialni

Dołącz do kampanii, i zadbaj o zdrowie swoich pracowników

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.