I Edycja →

Bliżej Siebie 2 edycja

Sodexo Polska – Ludzie w centrum działania

W centrum działania Sodexo Polska od zawsze byli i są ludzie. Firma jako odpowiedzialny pracodawca, priorytetowo traktuje samopoczucie, bezpieczeństwo i zdrowie pracowników.

Troska o dobrostan pracowników, w tym o zdrowie psychiczne, towarzyszy firmie od wielu lat. Już od kilku lat pracownicy Sodexo mają dostęp do szkoleń z zakresu zdrowia psychicznego. W styczniu tego roku firma poszła o krok dalej i uruchomiła Program Wsparcia Pracowników, w ramach którego wszyscy pracownicy i ich bliscy mają dostęp do bezpłatnego i poufnego doradztwa w kwestiach psychologicznych. Wsparcie to obejmuje zarówno codzienne troski związane z życiem prywatnym, jak i wsparcie w sprawach pracy. Firma także po raz drugi przystąpiła do kampanii Bliżej Siebie, aby wspierać ciągły dialog o zdrowiu psychicznym.

Sodexo Polska po raz drugi dołączyło do grona Partnerów Głównych ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Bliżej Siebie”, aby mówić o zdrowiu psychicznym w miejscu pracy. Jest to szczególnie ważne w kontekście zjawiska ciągłych zmian w naszych czasach. Uważność na drugą osobę, bycie blisko zespołów i stawianie człowieka w centrum działań jest zgodne z fundamentami działania Sodexo. Wierzę, że to szczęśliwi ludzie robią biznes, dlatego działanie na rzecz dobrostanu jest dla mnie wyjątkowo ważne. Dbanie o swoje zespoły, ale także o siebie, jest tym bardziej istotne w obliczu tempa i ilości zmian w środowisku pracy i wokół nas – mówi Marta Stańczak, Managing Director Sodexo Polska.

Tworzenie włączającego miejsca pracy

Tworzenie różnorodnego i włączającego miejsca pracy, stwarzanie możliwości rozwoju utalentowanym osobom, niezależnie od płci, narodowości czy wieku, to wartości bliskie Sodexo. W Sodexo Polska 60% załogi to kobiety. Wiele z nich ma wykształcenie inżynieryjne czy pracuje w zawodach technicznych, a ponad połowa managerów w firmie to panie. Na czele organizacji stoi kobieta, a zespół Country Leadership Team jest w połowie damski, a w połowie męski.

W firmie pracuje aż 5 pokoleń, dlatego Sodexo stawia na zwiększanie świadomości i edukację. Regularnie prowadzone jest m.in. szkolenie Spirit if Inclusion, którego celem jest dostarczanie Managerkom i Managerom skutecznych narzędzi do zarządzania różnorodnym zespołem oraz budowania otwartego i empatycznego miejsca pracy.

Firma była też wielokrotnie doceniana za swoją aktywność w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Tylko w 2024 r. Sodexo Polska trafiło do finału konkursu Sukces Pisany Szminką w kategorii „Pracodawca równych szans” za tworzenie przyjaznego środowiska dla osób z niepełnosprawnościami.

Sodexo Polska zostało także nagrodzone GEEIS-SDG Trophy 2023 za wsparcie i zaangażowanie w tworzenie kultury włączającej w Polsce dla ukraińskich uchodźców. Firma trafiła trzykrotnie do niezależnego rankingu „300 najlepszych polskich pracodawców” przygotowanego przez magazyn Forbes.

O firmie

Założona w 1966 roku w Marsylii przez Pierre’a Bellona, firma Sodexo jest światowym liderem w dziedzinie dostarczania zrównoważonych usług żywieniowych i cennych doświadczeń w każdym momencie życia: pracy, leczenia, nauki i zabawy. 

Działając w 45 krajach świata, 430 00 pracowników Sodexo każdego dnia obsługuje 80 milionów konsumentów.

W Polsce Sodexo od 30 lat jest liderem w dziedzinie kompleksowej obsługi nieruchomości i największą firmą FM o zasięgu ogólnopolskim. Usługi Integrated Facility Management (IFM) świadczy w ponad 200 obiektach. Prowadzi 40 restauracji pracowniczych. Wspiera firmy w zarządzaniu miejscem pracy i tworzeniu bezpiecznej przestrzeni dla pracowników w obiekcie klienta.


Więcej informacji na: www.pl.sodexo.com

Udostępnij

Dołącz do kampanii, i zadbaj o zdrowie swoich pracowników

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.