I Edycja →

Bliżej Siebie 2 edycja

Bliżej Siebie w duchu ESG

Do grona Patronów kampanii Bliżej Siebie dołączyło Polskie Stowarzyszenie ESG.

Naszym wspólnym priorytetem jest troska o pracowników i wspieranie ich zdrowia psychicznego, a także odpowiedź na wyzwania polityki diversity & inclusion.

Polskie Stowarzyszenie ESG (PSE) to organizacja zrzeszająca liderów zrównoważonej transformacji: firmy, organizacje, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego, które aktywnie wdrażają idee ESG, działają w duchu zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska naturalnego, dbają o ład korporacyjny i pracowników oraz są odpowiedzialne społecznie.

Stowarzyszenie wspiera Członków w budowaniu zrównoważonej strategii, która przez najbliższe lata będzie definiować ich stosunek do rozwoju, biznesu, partnerów, środowiska, lokalnych społeczności, pracowników, polityki diversity & inclusion. Jest to ogromne wyzwanie, które wymaga połączenia celów biznesowych, oczekiwań inwestorów i partnerów rynkowych z ideami ESG.

Więcej o Stowarzyszeniu na: www.polskiestowarzyszenieesg.pl

Udostępnij

Dołącz do kampanii, i zadbaj o zdrowie swoich pracowników

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.