I Edycja →

Bliżej Siebie 2 edycja

PZU Zdrowie – jak wspierać wellbeing pracowników

case-study-szablon-pzu2

Dbanie o zdrowie psychiczne pracowników powoli staje się standardem w wielu miejscach. Coraz więcej firm korzysta z możliwości, które pozwalają zatroszczyć się nie tylko o zdrowie fizyczne, ale i psychiczne zatrudnionych. Kolejnym krokiem jest stworzenie narzędzi, które pozwolą zadbać o dobrostan psychiczny i zdrowy styl życia pracowników. Przykładem takiego rozwiązania jest platforma Wellmobile wdrożona przez PZU Zdrowie. To nowa forma benefitu, która uzupełnia naszą obecną ofertę skierowaną do pracodawców.

Wellbeing a Wellmobile – od teorii do praktyki

Wellbeing to – w dosłownym tłumaczeniu na język polski – „dobrostan”, jednak stawianie znaku równości z dobrym samopoczuciem jest niedopowiedzeniem. Według Światowej Organizacji Zdrowia to pozytywny stan doświadczany przez jednostki i społeczeństwa. Podobnie jak zdrowie, jest zasobem niezbędnym do życia codziennego i zależy od warunków społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Wellbeing obejmuje zbiór czynników zdrowotnych oraz psychospołecznych, które mają wpływ na funkcjonowanie człowieka we wszystkich obszarach życia.

Wraz z naszą aplikacją staramy się wyjść naprzeciw tym wszechstronnym oczekiwaniom. Wellmobile to przestrzeń, w której użytkownicy znajdą porady dotyczące swojego zdrowia w formie artykułów, podcastów i filmów. Treści zostały podzielone na kategorie: Zdrowie, Odżywianie, Aktywność fizyczna, Relacje, Dobrostan psychiczny oraz Rozwój i Relaksacja. Opracowali je eksperci PZU Zdrowie – lekarze, psychologowie, dietetycy i fizjoterapeuci.

Platforma wellbeingowa to nowy rodzaj benefitu, który odpowiada na dynamicznie zmieniające się potrzeby na rynku pracy i może stanowić jeden z elementów strategii ESG w wymiarze społecznym. Wellmobile jest rozwiązaniem dla działów HR, menedżerów i właścicieli firm, którzy poszukują atrakcyjnych benefitów zdrowotnych.

Więcej o platformie: https://wellmobile.pl/onas

Kompleksowa opieka Bliżej Ciebie

Platforma Wellmobile to nie jedyne rozwiązanie, jakie oferujemy pracodawcom i pracownikom. Stanowi uzupełnienie dotychczasowej oferty PZU Zdrowie – całorocznych pakietów medycznych z dostępem do konsultacji, diagnostyki, stomatologii i rehabilitacji oraz biurowych akcji profilaktycznych „Strefy Zdrowia”. Jako operator medyczny chcemy być partnerem w trosce o pracowników, wspierać w budowaniu strategii HR i oferować konkretne rozwiązania także w zakresie zdrowia psychicznego, takie jak:

  • opieka psychologiczna w formie zdalnej i stacjonarnej – konsultacje mogą być elementem pakietów medycznych lub w formie jednorazowych voucherów udostępnianych pracownikom;
  • interwencje kryzysowe w trudnych sytuacjach losowych, takie jak: wypadki, ciężka choroba, śmierć członka rodziny, współpracownika, organizowane z dojazdem do firmy lub pacjenta;
  • możliwość uruchomienia dedykowanej infolinii psychologicznej w sytuacji kryzysowej;
  • edukacja psychologiczna w formie szkoleń, warsztatów, webinarów lub przygotowania materiałów psychoedukacyjnych. 

Zdrowie psychiczne – wsparcie nie tylko w kryzysie

W ostatnich latach dostrzegamy wyraźny wzrost zainteresowania tematyką zdrowia psychicznego. Wynika to także częściowo z poczucia zagrożenia, jakie wywołała najpierw pandemia, a później wybuch wojny za naszą wschodnią granicą. Funkcjonowanie w świecie niepewności i ciągłych zmian jest dużo łatwiejsze przy zapewnionym wsparciu psychicznym. Gwarancja oparcia ze strony pracodawcy wpływa na poczucie bezpieczeństwa i zaangażowanie wśród pracowników.

Jednocześnie wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego jest istotne nie tylko w obliczu dużych, kryzysowych wydarzeń. Zwłaszcza z punktu widzenia młodszych pokoleń, które dopiero rozpoczynają swoją ścieżkę zawodową, istotny jest wellbeing. Dbanie o dobre samopoczucie w pracy i poza nią staje się coraz ważniejsze, a co więcej – może stanowić wyróżnik na rynku pracy.

Praktyka w Grupie PZU

Pracownicy Grupy PZU otrzymują szeroki pakiet opieki medycznej, który zapewnia dostęp do wielu badań i konsultacji specjalistycznych, w tym psychologa i psychiatry. Na początku pandemii w Grupie PZU została także uruchomiona bezpłatna, anonimowa infolinia psychologiczna, która działa do dzisiaj. Usługa pozwala w spokoju, w komfortowych warunkach, porozmawiać z psychologami i uzyskać wsparcie emocjonalne i psychiczne w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej, poradę lub konsultację psychologiczną czy informację z zakresu psychoedukacji.

Jako operator medyczny zwracamy dużą uwagę na promocję profilaktyki i wiedzy zdrowotnej – także wśród naszych pracowników. Dlatego oprócz cyklicznie organizowanych akcji czy webinarów, które promują tematykę zdrowotną, mają oni także dostęp do platformy Wellmobile. To źródło rzetelnej wiedzy, które odpowiada całościowo na potrzeby z zakresu wellbeingu. Podkreślamy w naszej komunikacji, że psychoedukacji i dobrostan pracowników są tak samo ważne jak zachowanie zdrowia.

Dowiedz się więcej o opiece medycznej PZU Zdrowie: https://zdrowie.pzu.pl/dla-firm

Udostępnij

Dołącz do kampanii, i zadbaj o zdrowie swoich pracowników

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.