I Edycja →

Bliżej Siebie 2 edycja

CIOP-PIB patronem honorowym kampanii

Po raz drugi witamy na pokładzie Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Instytut dołączył do grona Patronów Honorowych naszych działań.

Jak wskazuje Dyrektor Instytutu: „Inicjatywa „Bliżej Siebie”, koncentrująca się wokół kwestii utrzymania dobrostanu pracowników w dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy, cechującym się ekspansją nowych technologii i szeregiem związanych z tym zmian oraz zagrożeń, jest zbieżna z problematyką analizowaną i diagnozowaną przez Instytut w ramach jego prac naukowo-badawczych.”

Instytut jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka.

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie.

Więcej informacji na stronie www.ciop.pl

Udostępnij

Dołącz do kampanii, i zadbaj o zdrowie swoich pracowników

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.