I Edycja →

Bliżej Siebie 2 edycja

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii wspiera działania kampanii

Do grona patronów kampanii dołącza Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii, które w codziennej działalności dba o zdrowie psychiczne głównie dzieci i młodzieży, jednak dostrzega również, jak ważna jest troska o kondycję psychiczną w przypadku dorosłych mierzących się z wyzwaniami codzienności.

 Dołączamy do patronów Kampanii jako Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii, które leczy dzieci i młodzież, ponieważ wiemy, że w głównej mierze za zdrowie psychiczne w wieku dorosłym odpowiadają zdrowe relacje w wieku dziecięcym, za które z kolei odpowiadają dorośli. Wczesne wzorce są najistotniejsze dla rozwoju człowieka i zostawiają trwałe ślady w psychice oraz wpływają na tworzone w późniejszym okresie relacje i sposoby radzenia sobie z emocjami. 

Każda kampania przybliżająca zagadnienia adaptacji do zmian i radzenia sobie z emocjami jest zbieżna z naszymi celami – budowania odporności psychicznej – mówi Michał Stelmański, Prezes Zarządu Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii.

Celem Centrum jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania, a w szczególności:

  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności świadczeń stacjonarnych, ambulatoryjnych, konsultacyjnych w dziedzinie psychiatrii, rehabilitacji, ortopedii, neurologii i leczenia uzależnień,

  2. profilaktyka zdrowotna,

  3. badania diagnostyczne,

  4. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

  5. współdziałanie z innymi podmiotami działalności leczniczej w zakresie lecznictwa psychiatrycznego, odwykowego, neurologicznego i ortopedycznego.

Więcej o Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na: www.centrumzagorze.pl

Udostępnij

Dołącz do kampanii, i zadbaj o zdrowie swoich pracowników

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.