I Edycja →

Kampania z patronatem PIP

Bliżej Siebie

Główny Inspektor Pracy objął patronatem naszą kampanię.

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy.

„Temat zdrowia psychicznego i dobrostanu pracowników jest bardzo aktualny i szeroko omawiany w przestrzeni publicznej. Także w codziennej działalności Państwowej Inspekcji Pracy co raz częściej pojawiają̨ problemy kondycji psychicznej pracowników w kontrolowanych przedsiębiorstwach.”

Udostępnij

Dołącz do kampanii, i zadbaj o zdrowie swoich pracowników

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.