I Edycja →

Ogólnopolskie badanie

Bliżej Siebie - zdrowie psychiczne i empatia w pracy

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Pobranie raportu nastąpi automatycznie po podaniu adresu e-mail.
Zgody

Badanie zrealizowano w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Bliżej Siebie” organizowanej przez Grupę ArteMis.

CEL BADANIA

rozpoznanie problemów i potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego i empatii w środowisku pracy

W badaniu poruszono zagadnienia, takie jak:

obecny stan emocjonalny badanych

zaburzenia psychiczne, ich przyczyny, objawy oraz następstwa

empatia w miejscu pracy

komunikacja na temat zdrowia psychicznego w miejscu pracy

budowa bezpiecznego psychologicznie środowiska pracy

rola empatycznego przywództwa

Co znajdziesz w raporcie?

Szczegółowe wyniki badania

Komentarze ekspertek i ekspertów kampanii „Bliżej Siebie”

Komentarze Partnerów Głównych i Partnerów kampanii „Bliżej Siebie”

Komentarz patrona honorowego kampanii, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI

0 %

Pracowników czuje się przeciążonymi emocjonalnie

0 %

Pracowników uważa, że firmy powinny tworzyć środowisko pracy, w którym Pracownik nie boi się otwarcie rozmawiać o swoim zdrowiu psychicznym

0 %

Pracowników boi się powiedzieć otwarcie o pogorszeniu swojej kondycji psychicznej

0 %

Pracowników widzi w miejscu pracy przestrzeń na bycie empatycznym

0 %

Pracowników nigdy nie było zapytanych przez przełożonego o samopoczucie

0 %

Pracowników uważa, że menedżer/bezpośredni przełożony powinien interesować się kondycją psychiczną Pracowników

0 %

Pracowników uważa, że firmy powinny wprowadzać programy wspierające kondycję psychiczną Pracowników

0 %

Pracowników jest zdania, że kondycja psychiczna Pracowników jest marginalizowana przez Pracodawców

O BADANIU

Badanie zostało zrealizowane w okresie 26 kwietnia – 9 maja 2023
w formacie mixed mode – poprzez połączenie metody wywiadów on-line (CAWI)
z metodą wywiadów telefonicznych (CATI).

W badaniu wzięła udział grupa 1508 osób w podziale: Pracownicy: N=1208 (metoda CAWI) oraz Pracodawcy: N=300 (metoda CATI)

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Pobranie raportu nastąpi automatycznie po podaniu adresu e-mail.
Zgody

Dołącz do kampanii, i zadbaj o zdrowie swoich pracowników

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.