I Edycja →

Minister Rodziny i Polityki Społecznej objął patronatem naszą kampanię

Bliżej Siebie

Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej objęła patronatem honorowym kampanię „Bliżej Siebie”.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2021 r. dotychczasowy zakres działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej został rozszerzony i objął również dział praca.

Dział ten obejmuje następujące sprawy:

  • zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, 
  • stosunków pracy i warunków pracy, 
  • wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, 
  • zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych,
  • związków zawodowych i organizacji pracodawców.
Udostępnij

Dołącz do kampanii, i zadbaj o zdrowie swoich pracowników

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.