I Edycja →

Bliżej Siebie 2 edycja

Patronat Honorowy Głównego Inspektora Pracy

Do grona Patronów Honorowych kampanii „Bliżej Siebie” dołączył Główny Inspektor Pracy, Pani Katarzyna Łażewska-Hrycko.

 

Problemy dotyczące kondycji psychicznej pracowników coraz częściej pojawiają się w kontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy przedsiębiorstwach. Jednocześnie temat zdrowia psychicznego i dobrostanu pracowników jest bardzo aktualny i szeroko omawiany w przestrzeni publicznej.

 

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych oraz poszanowania prawa pracy.

Więcej o działaniach prewencyjnych PIP na stronie: www.pip.gov.pl/nasza-oferta

Udostępnij

Dołącz do kampanii, i zadbaj o zdrowie swoich pracowników

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.