I Edycja →

Bliżej Siebie 2 edycja

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Patronem Honorowym kampanii

Po raz kolejny możemy pochwalić się Patronatem Honorowym Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak podaje ZUS, wzrasta liczba zwolnień lekarskich wystawionych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W 2023 roku do ZUS wpłynęło o 8,7% więcej takich zwolnień niż w 2022 roku. Do tej grupy chorobowej zaliczane są m.in. depresja, schizofrenia, nerwica, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości i reakcje na ciężki stres.

Wśród jednostek chorobowych będących główną przyczyną wystawiania zaświadczeń lekarskich z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania były:

  • reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne – 477,6 tys. zaświadczeń lekarskich na 8,86 mln dni absencji chorobowej
  • epizod depresyjny – 251,6 tys. zaświadczeń na 5,14 mln dni
  • inne zaburzenia lękowe – 246 tys. zaświadczeń 4,77 mln dni

Źródło: https://www.zus.pl/-/coraz-wi%C4%99cej-zwolnie%C5%84-lekarskich-z-powodu-zaburze%C5%84-psychicznych-i-zaburze%C5%84-zachowania?redirect=%2Fo-zus%2Faktualnosci

Więcej informacji znajdziesz na: www.zus.pl

 

Udostępnij

Dołącz do kampanii, i zadbaj o zdrowie swoich pracowników

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.