I Edycja →

Jak rozwijać inteligencję emocjonalną?

W najbardziej rozpowszechnionej przez Daniela Golemana definicji, Inteligencja Emocjonalna jest umiejętnością z jednej strony rozumienia siebie i regulowania swoich emocji, z drugiej zaś rozumienia innych ludzi, budowania z nimi relacji, wpływania na nich. Innymi słowy EI zawiera w sobie zarówno komponent kompetencji indywidualnych jak również społecznych i są to: Rozwijanie inteligencji emocjonalnej to praca na […]

Dołącz do kampanii, i zadbaj o zdrowie swoich pracowników

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.