I Edycja →

Kultura dialogu i personalizacja komunikacji w organizacjach

W badaniu „Great Unknown” przeprowadzonym w 2022 roku przez Extended Tools Polska zapytaliśmy o to jak często menedżerowie rozmawiają ze swoimi Pracownikami na tematy inne niż bieżące cele i projekty. Odpowiedzi wydały nam się zaskakujące. W opinii ponad 75% liderów z HR, większość menedżerów poświęca do 4 godzin tygodniowo na rozmowy z Pracownikami, a wg […]

O motywowaniu w trudnych czasach

Już w czasach PRL i na początku gospodarki wolnorynkowej swoją popularność miało powiedzenie: „Pracodawca udaje że płaci, a Pracownicy udają, że pracują”.  Oczywiście dzisiaj rozumiemy już, że motywacja i zaangażowanie nie zależy tylko i wyłącznie od wynagrodzenia, a wręcz przeciwnie, przy wysoko opłacanych specjalistach, ten związek może być znikomy. W Polsce praktykowaliśmy „quiet quitting”  zanim […]

Dołącz do kampanii, i zadbaj o zdrowie swoich pracowników

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.