I Edycja →

Circle K w trosce o bezpieczeństwo pracowników

Bliżej Siebie

Dobrostan pracowników jest jednym z naszych priorytetów, dlatego dokładamy wszelkich starań, żeby czuli się oni u nas dobrze i bezpiecznie oraz wiedzieli, że mogą liczyć na wsparcie w każdej sytuacji.  

Kampania „Bliżej Siebie” skupiająca się na zdrowiu psychicznym w miejscu pracy, promująca dobre praktyki, takie jak empatia czy dialog, które pomagają w budowaniu pozytywnej kultury organizacyjnej w pracy, wpisuje się w działania, które prowadzimy w Circle K, dlatego postanowiliśmy zaangażować się w ten projekt.

Kondycja psychiczna, empatia i komunikacja są pojęciami, które nadal są pomijane w wielu miejscach pracy. W związku z tym cieszymy się, że możemy wspólnie z Grupą Artemis i pozostałymi partnerami zwrócić uwagę społeczeństwa na ten problem, co może przyczynić się do wprowadzenia zmian i dobrych praktyk w firmach.


W trosce o bezpieczeństwo pracowników

Działania w ramach kampanii społecznej „Bliżej Siebie” wpisują się w prowadzoną przez nas kampanię życzliwości, którą rozpoczęliśmy 21 listopada w Światowym Dzień Życzliwości i Pozdrowień.

Jej głównym celem jest zapewnienie naszym pracownikom bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia w miejscu pracy, przeciwdziałanie agresji, a także promowanie postaw życzliwości. Rozpoczynając od tego światowego święta, na wszystkich stacjach Circle K w kraju pojawiły się materiały wspierające akcję, a klienci mogli spodziewać się niespodzianek z miłym słowem i wyzwaniem, aby okazywać życzliwość innym osobom. Wówczas Circle K rozpoczęło na szerszą skalę promocję kultury wzajemnego szacunku – nie tylko w ramach samej organizacji, ale także poza nią.

Na zainicjowanie kampanii wpłynęło zaobserwowanie nieprzychylnych zachowań ze strony klientów skierowanych do pracowników stacji Circle K. Jak wynika z anonimowego badania wewnętrznego przeprowadzonego wśród pracowników Circle K w Polsce (11-12.2022 r.), 39% pracowników biorących w nim udział przyznało, że doświadczyło niewłaściwego zachowania lub agresji słownej ze strony klientów. Sytuacje te dotyczyły najczęściej różnych gróźb w formie komentarzy czy nieodpowiednich zachowań (67% wskazań), jak również groźnych spojrzeń lub innej komunikacji niewerbalnej (60% wskazań).

Aby przeciwdziałać niechcianym i niewłaściwym zachowaniom, jakich doświadczają pracownicy stacji, od 2022 roku Circle K unowocześniło i wdrożyło wiele procedur, aby zapewnić członkom zespołu na terenie całej Europy poczucie bezpieczeństwa i odpowiedniej ochrony podczas pracy. Przykładem takich działań mogą być szkolenia dla pracowników stacji i kierowników, materiały edukacyjne, uproszczone procedury raportowania i rozpatrywania incydentów, dostęp do programu Pomocy Pracowniczej Circle K dla wszystkich pracowników, wewnętrzna infolinia umożliwiająca zgłaszanie incydentów oraz kampanie informacyjne na stacjach, skierowane do klientów. Powyższe inicjatywy wspierają środki bezpieczeństwa, takie jak zwiększony monitoring w sklepach oraz szereg narzędzi zapobiegających napadom.

Podjęte działania poskutkowały m.in. tym, że 93% przebadanych pracowników Circle K w Polsce wie, jak należy zachować się w sytuacji, gdy doświadczą złego zachowania ze strony klientów oraz gdzie powinni szukać wsparcia w takiej sytuacji. Dodatkowo, w oparciu o badania pracowników i działania, które zostały wprowadzone w celu ochrony członków zespołu i zapewniania im bezpieczeństwa w miejscu pracy, firma podjęła na poziomie globalnym decyzję o obchodach wewnętrznie ustalonego europejskiego „Kindness Day” (Dnia Życzliwości) w ramach Circle K, w dniu 25 stycznia. Inicjatywa ta ma na celu uświadomienie jak ważne jest traktowanie pracowników z życzliwością i szacunkiem, jak również docenienie tych klientów, którzy w taki sposób odnoszą się do pracowników podczas wizyt na stacjach Circle K.

Budujemy przyjazne miejsce pracy

W Circle K zależy nam na tym, żeby wspólnymi siłami tworzyć przyjazne miejsce pracy, w którym panuje troska, szacunek oraz równe traktowanie. Kulturę naszej organizacji umacniamy wspólnie poprzez organizację wydarzeń i spotkań oraz interakcje oparte o otwarty dialog. Dodatkowo tworzymy warunki umożliwiające naszym pracownikom rozwój zawodowy i osobisty i stosujemy zasadę równości szans i płci.

Oprócz tego stworzyliśmy Kodeks Etyczny i Politykę Jasnych Zasad, czyli przewodnik, który pomaga w podejmowaniu właściwych decyzji i radzeniu sobie z potencjalnie trudnymi sytuacjami. Naszym pracownikom oferujemy również szereg benefitów pozapłacowych. Jednym z nich jest Program Wsparcia Pracowników, w ramach którego nasi pracownicy i ich rodziny mogą korzystać m.in. z bezpłatnych porad psychologicznych.

Udostępnij

Dołącz do kampanii, i zadbaj o zdrowie swoich pracowników

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.