I Edycja →

Co może stresować Twojego Pracownika?

Bliżej Siebie

W przypadku środowiska pracy można wskazać liczne czynniki, które mogą zwiększać poziom stresu u Pracowników. To m.in. innymi niedostosowanie zadań do kwalifikacji Pracownika (zbyt wysokie lub zbyt niskie wymagania, zadania niedopasowane do doświadczenia, wiedzy i wykształcenia), zbyt duża ilość pracy (przeciążenie), presja czasu, ciągłe zmiany, ograniczony zakres kontroli nad pracą (brak autonomii) czy brak wsparcia ze strony współpracowników i przełożonego. Źródłem stresu mogą być również negatywne zachowania typu mobbing, dyskryminacja czy molestowanie. Pracodawca powinien stale monitorować psychospołeczne warunki pracy i podejmować działania zmniejszające poziom stresu.

Zwiększoną podatność na stres mogą wykazywać osoby w młodym wieku i z krótkim stażem zawodowym. Szczególnie stresująca może być nie tylko pierwsza praca, ale także każda nowa praca.

Dlatego rolą Pracodawcy jest odpowiednie wdrożenie nowego Pracownika tak, aby nie tylko jak najlepiej przygotować go do realizacji powierzanych zadań, ale również  zadbać o komfort psychiczny i dobrostan.

Nie bez znaczenia dla poziomu stresu Pracownika są czynniki leżące poza pracą, o których także nie powinien zapominać odpowiedzialny Pracodawca. Holistyczne podejście do Pracownika, traktowanie go po ludzku, empatia i troska to niezwykle istotna kwestia w zarządzaniu zespołem.

Artykuł opracowany we współpracy z Eweliną Supińską, ekspertką ds. wellbeingu i zdrowia psychicznego

Udostępnij

Dołącz do kampanii, i zadbaj o zdrowie swoich pracowników

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.