I Edycja →

Jedną z fundamentalnych wartości naszej Grupy ENEA jest odpowiedzialność

Bliżej Siebie

ENEA, działa w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju, skutecznie i z zaangażowaniem realizuje standardy społecznej odpowiedzialności biznesu, w szczególności w obszarze ochrony i promocji zdrowia, dlatego też dołączyła do grona Partnerów ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Bliżej Siebie”. 

Cieszymy się, że wspólnie będziemy uczyć się rozmawiać o zdrowiu psychicznym w miejscu pracy. Dostrzegamy wpływ i znaczenie obszarów, jakimi są empatia i otwarty dialog, a także kształtowanie kultury dobrostanu i zaufania w miejscu pracy. Sposób komunikacji, empatia, świadomość w obszarze relacji, emocji i umiejętność adresowania trudnych tematów z Pracownikami - przynoszą realne korzyści i budują pozytywne postawy w kulturze organizacyjnej firmy. Niezwykle ważne jest, aby przyjąć rolę lidera dialogu i aktywnie wspierać Pracowników i ich odporność psychiczną w codziennych wyzwaniach - wyjaśnia Joanna Mularczyk z Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.


Enea zadbała o zdrowie psychiczne swoich pracowników w dobie pandemii

Pandemia COVID-19, poza oczywistym zagrożeniem dla życia i zdrowia Polaków, spowodowała cały szereg innych niepożądanych skutków, w tym m.in. wzrost występowania stanów lękowych, problemów ze snem czy innych zaburzeń natury psychicznej. Według badań realizowanych wśród polskich firm, pracodawcy, którzy wprowadzili zmiany w organizacji pracy swoich pracowników, starają się minimalizować negatywne konsekwencje pracy zdalnej czy izolacji społecznej.

Spółki z Grupy ENEA z wielkim zaangażowaniem podeszły do działań wspierających rząd w walce z koronawirusem. Część infolinii dla klientów ENEI przekazano NFZ, w celu wzmocnienia systemu telefonicznej informacji pacjenta. Podobnie, służbom ratunkowym udostępniono samochody służbowe należące do Enei.

Poza wsparciem finansowym szpitali i placówek medycznych w kwocie blisko 6,5 mln zł. ufundowanych przez Fundację ENEA, spółka zadbała także o dobrostan swoich pracowników.

– Pandemia istotnie wpłynęła na działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w Grupie ENEA. Wszystkie spółki z Grupy Kapitałowej niezwłocznie wdrożyły nowe zasady organizacji pracy, zwiększające bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych pracowników oraz klientów. Fundacja ENEA zainaugurowała ponadto projekt „Misja Profilaktyka. Zdrowie zaczyna się w głowie”, którego celem było szerzenie wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz sposobów radzenia sobie ze stresem, zaś pracodawca wprowadził możliwość skorzystania przez pracowników z pomocy psychologicznej. – informuje Łukasz Nowakowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i Relacji z Otoczeniem Grupy Kapitałowej oraz prezes Zarządu Fundacji ENEA.


W 2021 roku w ramach projektu „Misja Profilaktyka” prowadzone były webinary dla pracowników. Pracownicy mieli także możliwość udziału w darmowych, cyklicznych warsztatach z zakresu technik redukcji stresu, obniżania poziomu kortyzolu oraz istoty troski o zdrowie psychiczne.

Webinary poruszały tematy z zakresu czym jest depresja, jak się przed nią chronić, jak również w jaki sposób rozmawiać z osobą chorującą. Pracownicy otrzymali informacje jak rozpoznać tę chorobę, jak ją leczyć i co robić, by chronić się przed obniżeniem nastroju.

Kontynuacją wiedzy i działań na rzecz zdrowia psychicznego i budowania bezpiecznego psychologicznie środowiska pracy były organizowane z trenerką Ewą Hartman warsztaty dla pracowników. Istotą organizowanych warsztatów było zdobycie wiedzy w zakresie profilaktyki depresji – komentuje Joanna Mularczyk z Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Pomoc dla lokalnych społeczności

ENEA, aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnych, w których funkcjonuje. Obserwując otoczenie, diagnozując jego potrzeby, planuje działania tak, aby stać się jak najskuteczniejszym wsparciem dla społeczeństwa, również w kontekście troski o zdrowie psychiczne.

Jak wskazują badania Państwowego Instytutu Badawczego NASK, trzech na czterech uczniów spotkało się z jakąś formą cyberprzemocy. Uczniowie nie wiedzą, jak reagować, gdy są ofiarami czy świadkami takich działań oraz jakie są konsekwencje prawne, gdy są ich sprawcami. Rodzice i nauczyciele nie potrafią diagnozować problemu i mu przeciwdziałać.

W trosce o zdrowie psychiczne młodzieży, ENEA wraz z Instytutem Polska Przyszłości im. Stanisława Lema przeprowadziła nabór szkół do projektu Ogarnij hejt. Warsztaty były częścią działań partnerskich realizowanych w ramach obchodzonego w 2021 Roku Lema. Do projektu zgłosiło się prawie 200 szkół. Podczas warsztatów, Pracownicy mieli możliwość zgłoszenia ostatniej placówki, która uzupełni pulę 30 szkół, w których odbywały się warsztaty.  Celem warsztatów było zapobieganie cyberprzemocy. W wybranych szkołach z całej Polski odbyły się bezpłatne zajęcia na temat cyberprzemocy dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Działania realizowane w ramach projektu Ogarnij hejt wpisują się w szerokie akcje na rzecz lokalnych społeczności, realizowane również przez Fundację ENEA. Wszystkich pracowników zaprosiliśmy do udziału w projekcie, organizowanym w ramach akcji, której partnerem jest ENEA. W ramach projektu profesjonalną pomoc otrzymali nie tylko uczniowie, ich rodzice i nauczyciele, ale również pracownicy, którzy jako rodzice, opiekunowie, mogli potrzebować takiej wiedzy – dodaje Joanna Mularczyk, Kierownik Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.


Spotkanie prowadzone było przez Fundację Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema, organizatora Roku Lema. Podczas warsztatu pracownicy zdobyli informacje na temat zagrożeń, takich jak sextorrion, czy sposobów wyłudzania danych. Zostały również przedstawione informacje, gdzie młodzież może szukać pomocy, gdy znajdą się w trudnej sytuacji.

- Szkolenie, w którym miałam przyjemność uczestniczyć, zrobiło na mnie duże wrażenie i dużo nauczyło. Będąc matką dorastających już nastolatków z wielu rzeczy zdawałam sobie sprawę, ale szkolenie usystematyzowało moją wiedzę, jak i pozwoliło mi poznać „naukowe” nazwy różnego rodzaju hejtu i zachowań – komentuje uczestniczka warsztatu.

- To bardzo trudny temat dla rodziców (dzieci często kryją się i nie chcą otwarcie opowiadać o tym z czym mierzą się w Internecie), jak również ogromny problem (moim zdaniem za mało poruszany w szkole) dzieci, których hejt dotyka. Szkolenie takie, jak #Ogarnijhejt uczy rodziców nie tylko jak pomóc swoim dzieciom zmierzyć się z internetową rzeczywistością, ale również uczy rodziców jak wychowywać swoje dzieci, aby nie krzywdziły innych. Jest wielka potrzeba takich szkoleń, aby rodzice zanieśli do domu przesłanie, że z drugiej strony szklanego ekranu jest … po prostu, i aż człowiek, ze swoimi uczuciami, troskami i kompleksami. Piękna sprawa, że Enea chce w tej edukacji rodziców dołożyć swoja cegiełkę. – komentuje uczestnik warsztatu.

-Wydarzenie uświadomiło mi z jakimi problemami może się mierzyć moje dziecko w szkole/w sieci, dzięki czemu mogę odpowiednio wcześniej podejmować z nim rozmowę, uświadamiać, uczulać na tematy związane z nękaniem i agresją. Co też od razu uczyniłam i pokierowałam komu może od razu bezpośrednio zgłosić problem, jeśli coś takiego mu się przytrafi – komentuje kolejna uczestniczka warsztatu.


W ramach kontynuacji działań na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego, Fundacja Enea została również partnerem Kampanii Twarze Depresji. Dzięki zaangażowaniu Fundacji przez trzy miesiące dostępna była darmowa opieka psychologiczna dla osób potrzebujących. W marcu 2021 roku Enea zrealizowała również działania pomocowe dla kobiet dotkniętych skutkami pandemii.

Jedną z fundamentalnych wartości naszej Grupy jest odpowiedzialność: za naszą działalność i jej skutki, naszych pracowników i ich rodziny oraz całe społeczności. Naturalnym przejawem tej odpowiedzialności było wsparcie finansowe szpitali i placówek medycznych podczas pandemii, ale również inne działania mające na celu wspieranie zdrowia psychicznego naszych pracowników oraz społeczeństwa w jakim żyją.

– Od lat łączymy działalność biznesową z troską i działaniami na rzecz lokalnych społeczności, naszych pracowników oraz klientów. Pomagamy odpowiedzialnie, współpracując z organizacjami, które mają doświadczenie i wiedzę ekspercką. Dzięki takiemu połączeniu sił wsparcie otrzymują ci, którzy naprawdę go potrzebują – podkreśla Joanna Mularczyk


Integracja poprzez zaangażowanie

Działania Grupy skupiają się również na innych wartościach, takich jak bezpieczeństwo. Za pośrednictwem Fundacji ENEA oraz programów wolontariatu pracowniczego Grupa podejmuje inicjatywy odpowiadające na ważne problemy społeczne. W związku z potrzebą i koniecznością działania, pracownicy zaangażowali się w akcję „Enea dla pokoleń”, w ramach której pomagali osobom potrzebującym i starszym w codziennych zakupach. Dzięki zaangażowaniu w projekt wolontariuszy, seniorzy i osoby samotne otrzymały niezbędną pomoc w trudnych czasach izolacji. Możliwość uczestniczenia przez pracowników w takich działaniach, wpływała pozytywnie na ich samopoczucie. Co więcej, mimo lockdown’u i innych obostrzeń, zainteresowanie wolontariatem pracowniczym było coraz większe.

Grupa ENEA od trzech lat przyłącza się do akcji „Dwie godziny dla rodziny”, której celem jest pogłębianie relacji z najbliższymi. W ramach akcji większość spółek Grupy ENEA umożliwia pracownikom wcześniejsze zakończenie pracy o dwie godziny, zachęcając do spędzenia tego czasu z rodziną. W tym roku Enea zaproponuje pracownikom również spotkania i pikniki rodzinne.

Włączając się do akcji, Grupa ENEA zachęca do międzypokoleniowych działań, budowania więzi i dobrych relacji w środowisku pracy oraz w swoich rodzinach. U źródeł kampanii znajdują się wartości bliskie Grupie ENEA, związane z bezpieczeństwem i zaangażowaniem, a także troską o relacje z bliskimi.

Zaangażowanie Grupy ENEA w program „Dwie Godziny dla Rodziny. Dla Człowieka" jest symbolicznym wyrazem społecznej odpowiedzialności i troski o pracowników. Pamiętajmy, że w życiu rodzinnym chodzi nie tylko o liczbę spędzonych wspólnie godzin, ale także o to, w jaki sposób spędzamy ten czas – podkreśla Joanna Mularczyk, kierownik Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Enei. – Zatrzymajmy się na chwilę w codziennym biegu i pomyślmy, co możemy zrobić wspólnie, by pogłębiać wzajemne więzi – dodaje.


Grupa ENEA dodatkowo zachęca, aby te dwie symboliczne godziny były okazją do spędzania wspólnego czasu z najbliższymi i budowaniu dobrych relacji oraz pielęgnowaniu więzi. W ramach akcji, spółki Grupy będą organizowały festyny i pikniki pracownicze.

Udostępnij

Dołącz do kampanii, i zadbaj o zdrowie swoich pracowników

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.