I Edycja →

Bliżej Siebie 2 edycja

Koalicja Bezpieczni w Pracy też jest “Bliżej Siebie”

W gronie Patronów kampanii witamy także Koalicję Bezpieczni w Pracy.

To projekt edukacyjny w obszarze bhp dla popularyzacji kultury bezpieczeństwa pracy wśród pracowników i pracodawców. Cel Koalicji realizowany jest poprzez działalność edukacyjną na temat obowiązujących norm i procedur, pokazywanie dobrych praktyk oraz informowanie o korzyściach wynikających z wdrażania wysokich standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy. Koalicja buduje społeczność skupioną wokół służb bhp i instytucji zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce. Koalicja Bezpieczni w Pracy zawiązana została z inicjatywy firm CWS Polska, PW Krystian oraz TenCate Protective Fabrics w 2014 roku. Od kilku lat działa jako Stowarzyszenie.

Cieszymy się, że wspólnie dbamy o psychologiczne BHP.

Więcej o Koalicji na stronie: https://bezpieczniwpracy.pl/

Udostępnij

Dołącz do kampanii, i zadbaj o zdrowie swoich pracowników

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.