I Edycja →

Bliżej Siebie 2 edycja

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy patronem kampanii

Do grona patronów kampanii dołączyło Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. To komórka Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, która rozwija naukowe podstawy i upowszechnia wiedzę ekspercką dotyczącą promocji zdrowia i dobrostanu pracujących.

Centrum jest laureatem nagrody Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) za wybitne osiągnięcia badawcze w dziedzinie promocji zdrowia.

W ramach swojej bieżącej działalności:

·      bada przemiany i uwarunkowania aktywności firm w sferze zdrowia personelu oraz potrzeby, postawy i styl życia pracowników;

·      tworzy narzędzia do diagnoz i ewaluacji aktywności związanych ze zdrowiem;

·      opracowuje i upowszechnia know-how;

·      szkoli specjalistów w zakresie budowania kultury i wdrażania strategii zdrowia w przedsiębiorstwach;

·      konsultuje działania prozdrowotne firm.

Strona internetowa: https://promocjazdrowiawpracy.pl   

Udostępnij

Dołącz do kampanii, i zadbaj o zdrowie swoich pracowników

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.