I Edycja →

OTCF – Dbanie o zdrowie psychiczne naszych Pracowników jest dla nas zadaniem priorytetowym

Bliżej Siebie

Temat zdrowia psychicznego jest od kilku już lat szeroko podnoszonym tematem w mediach, kulturze, a także w sferze zawodowej. Rosnące tempo, dynamika zmian, zewnętrzne zagrożenia (jak choćby COVID-19, wybuch wojny na Ukrainie, czynniki makroekonomiczne) i związany z nimi niepokój negatywnie wpływają na dobrostan każdego z nas. Otaczającą nas rzeczywistość często określamy jako świat BANI – ponury, pesymistyczny obraz współczesności, którą cechuje kruchość, niestabilność i nieprzewidywalność. Naturalną konsekwencją tego jest rosnące zagrożenie dla zdrowia psychicznego. Problemy zdrowia psychicznego zauważalne są również w miejscu pracy, gdzie bez wątpienia duża rolę prewencyjną i wspierającą odgrywają Pracodawcy, liderzy i współpracownicy. Czujemy odpowiedzialność społeczną – dbanie o zdrowie psychiczne od kilku lat jest dla nas zadaniem priorytetowym.

Zauważamy coraz większą troskę o środowisko i społeczność wśród naszych Pracowników. Problemy globalnego ocieplenia oraz wzrost zachorowalności na choroby psychiczne jest czynnikiem stresogennym.

Jednym z działań prewencyjnych, mających pozytywny wpływ, są prowadzone przez nas akcje edukacyjne – korzystamy z eksperckiej platformy wsparcia psychicznego i rozwoju osobistego. Organizujemy Tygodnie Zdrowia Psychicznego, gdzie otwarcie rozmawiamy o chorobach psychicznych, dążąc do destygmatyzacji tego tematu, zwiększając świadomość i empatię wśród Pracowników. Budujemy tym samym większe wsparcie dla osób cierpiących na choroby psychiczne.

Istotną rolę pełnią tutaj liderzy oraz HR Business Partnerzy, aktywnie wspierając tą grupę Pracowników. Tak zwane Change Week’i pełnią również rolę edukacyjną oraz budują poczucie wpływu jednostki na zmiany klimatyczne. Czujemy się odpowiedzialni społecznie, dlatego jedną z naszych wartości jest #beresponsible. Poczucie odpowiedzialności wpływa na zaangażowanie naszych Pracowników i jednocześnie na ich poziom satysfakcji.

Budowanie pozytywnych relacji ze współpracownikami jest ważne w utrzymaniu zdrowia psychicznego. Poczucie wspólnoty, akceptację różnorodności promujemy wartością #BeOneTeam, Pracownicy czują się ważni i szanowani. Izolacja społeczna negatywnie wpłynęła na nasze samopoczucie, dlatego stopniowo wdrażamy powrót do biur i organizację spotkań zespołowych na żywo, nie rezygnując jednocześnie z możliwości pracy zdalnej. 

Duże tempo pracy oraz presja czasu często deklarowane są jako źródło stresu. Zauważyliśmy, że aby dotrzymać kroku rozwojowi organizacji, musimy wyposażyć naszych Pracowników w narzędzia usprawniające organizację pracy i czasu. Promujemy wartość #Bebettereveryday, która odnosi się do ciągłego usprawniania procesów, optymalizacji, efektywnego wykorzystania czasu. W tym celu powstał program rozwojowy Continuous Improvement, skierowany do całej organizacji, który ma za zadanie uporządkować, usprawnić oraz bardziej efektywnie wykorzystać czas i zasoby, minimalizując tym samym stres związany z tempem pracy i presją czasu. Wdrażamy kulturę feedbacku, skupiając się na możliwościach rozwoju Pracownika oraz docenieniu jego wysiłku włożonego w pracę.

Jako firma ze sportowym DNA uważamy, że aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na stan zdrowia psychicznego, dlatego inwestujemy w zajęcia: joga, mindfulness, treningi biegowe dla naszych Pracowników. Promujemy aktywność sportową – wierzymy, że wysiłek fizyczny pozwala wyładować negatywne emocje, zredukować stres i przekłada się na zdrowie fizyczne nierozerwalnie związane ze zdrowiem psychicznym.

Czujemy dużą odpowiedzialność za dobrostan naszych Pracowników, dlatego też nie poprzestajemy na dotychczasowych rozwiązaniach, a zamiast tego wciąż szukamy nowych sposobów na uczynienie OTCF lepszym – i, co ważne, zdrowszym – miejscem pracy.

Udostępnij

Dołącz do kampanii, i zadbaj o zdrowie swoich pracowników

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.