I Edycja →

Bliżej Siebie 2 edycja

Tutlo dba o zdrowie psychiczne współpracowników

W Tutlo zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest dbanie o zdrowie psychiczne naszych współpracowników. Dlatego też praca w formule hybrydowej oraz elastyczne godziny nie są dla nas czymś nadzwyczajnym. Chcemy ułatwić naszym współpracownikom godzenie obowiązków zawodowych z życiem prywatnym. Wiemy, że takie działanie nie tylko zwiększa produktywność, ale przede wszystkim pozwala zbudować środowisko oparte na wsparciu i zrozumieniu indywidualnych potrzeb każdego z nas.

Wiemy także, że zdrowie psychiczne to nie tylko kwestia wewnętrznych polityk firmy, ale również aktywne zaangażowanie w życie społeczne. Dlatego zachęcamy Tutlaki i Tutlaczki do udziału w wolontariacie, np. poprzez organizowanie wspólnych wizyt w rodzinnym domu dziecka czy wzięcie udziału w “Szlachetnej Paczce”. Pomoc innym nie tylko wnosi realną zmianę w życiu potrzebujących, ale również pozytywnie wpływa na samopoczucie i zdrowie psychiczne wolontariuszy, budując poczucie wspólnoty i przynależności.

Na koniec, chcemy opisać oddolną inicjatywę “Dobrostanowy Checkpoint”, która jest wynikiem potrzeby zaopiekowania zdrowia psychicznego właśnie. To regularne, nieformalne spotkania, które mają za zadanie stworzenie przestrzeni do dzielenia się doświadczeniami, sposobami na radzenie sobie z trudnościami oraz wzajemnego wsparcia. 

Udostępnij

Dołącz do kampanii, i zadbaj o zdrowie swoich pracowników

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.