I Edycja →

W centrum działania Sodexo Polska od zawsze byli i są ludzie

Bliżej Siebie

W centrum działania Sodexo Polska od zawsze byli i są ludzie. Firma jako odpowiedzialny pracodawca, priorytetowo traktuje samopoczucie, bezpieczeństwo i zdrowie pracowników.

To ostatnie pojmowane jest również jako zdrowie psychiczne, które w obliczu trudnych sytuacji – czy to w bieżących realiach biznesowych, czy w obliczu niestandardowych wydarzeń, takich jak pandemia – wymaga szczególnej uwagi.

W trudnym okresie związanym z koronawirusem pracownikom Sodexo oferowano e-szkolenia z zakresu zdrowia psychicznego, jak również byli oni angażowani w liczne wewnętrzne inicjatywy związane z tą tematyką. Firma na bieżąco identyfikowała potrzeby zespołu poprzez regularne badania satysfakcji, jak i liczne spotkania online służące integracji. Ponadto, Sodexo zakontraktowało nieodpłatne pakiety porad psychologicznych dla pracowników, oferowane przez dostawcę prywatnych usług medycznych.

Bezpieczeństwo – serce kultury organizacyjnej Sodexo
Niezależnie od działań podjętych w okresie pandemii, sercem kultury organizacyjnej Sodexo jest kwestia szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Firma stawia nie tylko na tworzenie warunków do bezpiecznej i zdrowej (włączając w to: zdrowie społeczne i psychiczne) przestrzeni do pracy, ale na kulturę feedbacku, peer mentoring, jak również na różnorodność, sprawiedliwość społeczną i włączanie. Społeczność firmy dba o tych, którzy są szczególnie potrzebujący, np. z powodów zdrowotnych.

Troska o dobre samopoczucie
Aby pracownicy czuli się doceniani i ważni, od 2022 roku w firmie obchodzony jest Dzień Zespołu Sodexo. Przy tej okazji managerowie organizują specjalne spotkania dla swoich zespołów. Głównym punktem spotkania jest przekazanie każdemu z pracowników, co przełożony szczególnie ceni w ich postawie, zachowaniu i pracy. Dzięki temu pracownik, niezależnie od odgrywanej w organizacji roli, czuje się ważną częścią zespołu, czuje się dostrzegany i doceniany, co jest wyrazem troski o dobre samopoczucie.

W centrum naszej firmy od zawsze są ludzie. To oni stanowią najważniejszy element organizacji, dlatego z zaangażowaniem podejmujemy wszelkie działania, które pozwalają dbać o dobre samopoczucie całego zespołu Sodexo. Zdrowie psychiczne jest kluczowym aspektem tego samopoczucia, związanym z funkcjonowaniem człowieka, nie tylko w pracy, ale także w życiu codziennym, osobistym – mówi Marta Stańczak, Managing Director Sodexo Polska. – Dołączamy do kampanii „Bliżej Siebie”, aby móc tworzyć dla naszych pracowników jeszcze lepsze miejsce, w którym czują się szczęśliwi. Chcemy dawać im realne rozwiązania, które budują przyjazne środowisko pracy, z uwrażliwieniem na ich potrzeby i emocje. Chcemy słuchać, wspierać i pomagać. Bycie członkiem kampanii postrzegamy jako możliwość rozwoju w dobrym kierunku, z nastawieniem przede wszystkim na człowieka. Dostrzegamy również szansę wzajemnej inspiracji w tym zakresie z pozostałymi firmami zaangażowanymi w kampanię – dodaje.


Dobrostan i zdrowie psychiczne zespołu

Równolegle do dołączenia do kampanii „Bliżej Siebie”, Sodexo Polska planuje wdrożenie kolejnych inicjatyw (m.in. Infolinii Wsparcia Psychologicznego), które będą wspierać dobrostan i zdrowie psychiczne zespołu, a także poszerzać świadomość w tym zakresie. Realne, poparte licznymi przykładami dobrych praktyk, zaangażowanie na rzecz zdrowia i wellbeingu, pozwoli firmie budować i wzmacniać zaufanie pracowników, jak i otoczenia zewnętrznego, a także inspirować pozostałych uczestników rynku.

Dowiedz się więcej o Sodexo Polska na pl.sodexo.com.

Udostępnij

Dołącz do kampanii, i zadbaj o zdrowie swoich pracowników

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.