I Edycja →

Bliżej Siebie 2 edycja

W Orange Polska wspieramy budowanie odporności psychicznej niezbędnej w czasach dynamicznych zmian

Orange Polska jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce, jesteśmy więc w samym centrum technologicznych zmian – rozwoju sztucznej inteligencji, sieci światłowodowej i technologii 5G. Rosnące i szybko zmieniające się oczekiwania klientów wymagają elastycznego reagowania na pilną potrzebę cyfryzacji, co z kolei generuje po stronie organizacji i pracowników konieczność ciągłej adaptacji do nowych okoliczności i wymagań.

Wspieramy budowanie odporności psychicznej, by pracownicy i menadżerowie lepiej radzili sobie z emocjami towarzyszącymi zmianom i kryzysom.

Jak to robimy?

 1. Prowadzimy działania edukacyjne i uświadamiające:
 2. organizujemy webinary z ekspertami, na których poruszamy tematy, takie jak: zarządzanie emocjami, metody radzenia sobie ze stresem, budowanie rezyliencji, znaczenie regeneracji (sen i odpoczynek) w profilaktyce zdrowia,
 3. w naszej społeczności w intranecie i na Teamsach zamieszczamy artykuły, infografiki, posty, linki do ciekawych miejsc i nagrań webinarów,
 4. udostępniamy na platformie Orange Learning szkolenia i warsztaty z metod radzenia sobie ze stresem, dbania o work-life balance czy budowania pozytywnych relacji w zespole,
 5. umożliwiamy również uczestnictwo w szkoleniach realizowanych przez zewnętrzne firmy.
 6. Promujemy mindfulness jako skuteczną metodę na redukcję stresu i napięcia w ciele – w każdy piątek odbywają się sesje online prowadzone przez naszą pracownicę, trenerkę mindfulness.
 7. Osoba zmagająca się z problemem zdrowia psychicznego może zwrócić się o pomoc do wewnętrznego zespołu wsparcia psychologicznego, złożonego z psychologów, coachów i HR Biznes Partnerów. Wsparcie zespołu polega przede wszystkim na rozmowie z pracownikiem, zidentyfikowaniu problemu i zaproponowaniu najlepszego rozwiązania na ten moment. W uzasadnionych przypadkach psycholog bądź coach kieruje osobę do zewnętrznego specjalisty (psychiatry lub psychoterapeuty). Pracownikom gwarantujemy pełną poufność.
 8. W ramach programu #szczęściewpracy podpowiadamy, jak budować poczucie szczęścia i pozytywne myślenie w oparciu o model PERMAH Martina Seligmana. Ma to szczególne znaczenie w obliczu presji i tempa dziejących się zmian, bo pozwala pracownikom lepiej radzić sobie ze stresem i negatywnymi myślami. Liderzy i pracownicy mają dostęp do praktycznych narzędzi i scenariuszy warsztatów, dzięki którym mogą zadbać o dobrą atmosferę w zespole, doceniać pracowników, a także wzmacniać ich zaangażowanie i poczucie sensu wykonywanych zadań.
 9. Pracownicy mogą korzystać z platformy wsparcia psychologicznego, na której zamieszczane są wydarzenia, webinary, warsztaty dotyczące wielu aspektów związanych z dbaniem o dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny. Menadżerowie dostają podpowiedzi i wskazówki jak zarządzać zespołem, w tym również w kontekście zmian czy budowania zdrowych relacji. Pracownicy i współpracownicy mogą skonsultować swój problem z psychologiem lub psychoterapeutą.
 10. Poprzez sieć Ambasadorów Dobrostanu promujemy inicjatywy wellbeingowe w organizacji i zbieramy informacje o potrzebach pracowników. Ambasadorzy przeprowadzają także warsztaty, sesje mindfulness, organizują lokalne eventy oraz inspirują innych do pozytywnych zmian w życiu.
 11. W ramach działań wspierających różnorodność, pracownicy mają możliwość udziału w programie rozwojowym „Uwierz w siebie”. W czasie sesji coachingu grupowego oraz pracy indywidualnej wzmacniają poczucie własnej skuteczności, asertywności i odporności na krytykę.

Poprzez nasze inicjatywy i działania wspierające dobrostan psychiczny i emocjonalny pracowników oswajamy w organizacji temat problemów zdrowia psychicznego oraz wspieramy budowanie ich kapitału psychologicznego.

Udostępnij

Dołącz do kampanii, i zadbaj o zdrowie swoich pracowników

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.