I Edycja →

W PZU Zdrowie chcemy budować świadomość zdrowia psychicznego

Bliżej Siebie

Choć zdrowie psychiczne coraz częściej pojawia się w powszechnej dyskusji, wciąż jest pewnego rodzaju tabu – zwłaszcza w kontekście związanym z karierą, gdzie pracownicy chcą być postrzegani jako profesjonalni i niezawodni. Nie pozwalając sobie na dostrzeżenie tego aspektu, często ryzykują wypaleniem zawodowym, utratą poczucia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, a nawet depresją. Dzięki ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Bliżej Siebie” możemy wyjść z szeroką do pracowników i pracodawców, aby budować świadomość zdrowia psychicznego oraz normalizować ten komunikacją temat jako naturalny element życia istoty społecznej.

‒ Hasło kampanii „Bliżej Siebie” rozumiemy szeroko: bliżej potrzeb pracownika i pracodawcy. Troska o zdrowie psychiczne to wyraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Naszą aktywność partnerską prowadzimy w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ nakierowane na zdrowie, między innymi Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia oraz Cel 4 – Dobra jakość edukacji. Kampania „Bliżej siebie” jest inicjatywą, która z pewnością wspiera te cele i przyczynia się do poprawy kompetencji zdrowotnych społeczeństwa. – mówi Karolina Helmin-Biercewicz, członek Zarządu PZU Zdrowie, odpowiedzialna za obszar marketingu, komunikacji, sponsoringu i doświadczeń pacjenta

Zdrowie to proces

Naszą codzienną działalnością staramy się pokazywać, że opieka medyczna i troska o zdrowie to proces, który odbywa się nie tylko w gabinecie lekarskim, a więc także w środowisku pracy. Zgodnie z definicją WHO, „zdrowie to pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności”. Nie możemy mówić więc o dobrym zdrowiu, jeśli czujemy pogorszenie w zakresie zdrowia psychicznego. Dlatego zależy nam na podnoszeniu kompetencji zdrowotnych społeczeństwa również w tej dziedzinie.

Jako operator medyczny, zapewniający opiekę zdrowotną w formie benefitów pracowniczych, współpracujemy z pracodawcami, między innymi właścicielami firm, kadrą menedżerską i przedstawicielami działów HR. To na nich spoczywa szczególna odpowiedzialność za kształtowanie kultury organizacyjnej promującej dobrostan. Jako PZU Zdrowie chcemy być partnerem w tych działaniach, wspierać w budowaniu strategii HR i oferować konkretne rozwiązania, takie jak:

  • opieka psychologiczna w formie zdalnej i stacjonarnej – konsultacje mogą być elementem pakietów medycznych lub w formie jednorazowych voucherów udostępnianych pracownikom
  • interwencje kryzysowe w trudnych sytuacjach losowych, takich jak: wypadki, ciężka choroba, śmierć członka rodziny, współpracownika, organizowane z dojazdem do firmy lub pacjenta
  • możliwość uruchomienia dedykowanej infolinii psychologicznej w sytuacji kryzysowej
  • edukacja psychologiczna w formie szkoleń, warsztatów, webinarów lub przygotowania materiałów psychoedukacyjnych 

 

Poczucie bezpieczeństwa i równowagi wśród pracowników

W ostatnich latach naznaczonych poczuciem zagrożenia, wywołanego najpierw pandemią, później wojną w Ukrainie, dostrzegamy wyraźny wzrost zainteresowania firm takim rodzajem wsparcia pracowników. Te sytuacje pokazały znaczenie kapitału ludzkiego dla rozwoju organizacji oraz tego, jak ważnym jego elementem jest poczcie bezpieczeństwa i równowagi wśród pracowników. Jednak o zdrowiu psychicznym trzeba mówić nie tylko w kontekście sytuacji ekstremalnych, kryzysowych. To także potrzeba wynikająca z przemian demograficzno-ekonomicznych na rynku pracy, na który wchodzą nowe pokolenia. Dobre samopoczucie idzie w parze z zaangażowaniem w pracę. Troska o pracownika i jego zdrowie tworzy atmosferę bezpieczeństwa i komfortu, dzięki któremu wzmacnia się poczucie, że pracodawca i pracownik mogą na siebie nawzajem liczyć.

Wsparcie pracowników

Pracownicy Grupy PZU otrzymują szeroki pakiet opieki medycznej, który zapewnia dostęp do wielu badań i konsultacji specjalistycznych, w tym psychologa i psychiatry. Na początku pandemii w Grupie PZU została także uruchomiona bezpłatna, anonimowa infolinia psychologiczna, która działa do dzisiaj. Usługa pozwala w spokoju, w komfortowych warunkach, porozmawiać z psychologami i uzyskać wsparcie emocjonalne i psychiczne w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej, poradę lub konsultację psychologiczną czy informację z zakresu psychoedukacji. Grupa PZU realizuje także szereg działań nakierowanych na wellbeing, m.in. webinary, jak radzić sobie ze stresem i lekiem po wybuchu wojny w Ukrainie, jak radzić sobie w kryzysie, o dobrostanie psychologicznym.

Dowiedz się więcej o opiece medycznej PZU Zdrowie: zdrowie.pzu.pl/dla-firm

Udostępnij

Dołącz do kampanii, i zadbaj o zdrowie swoich pracowników

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.