I Edycja →

Zdrowie psychiczne i dobrostan jako elementy strategii Zrównoważonego Rozwoju w Fiberhost

Bliżej Siebie

Zaproszenie do udziału w kampanii jest wyróżnieniem, ponieważ tematyka jest nam szczególnie bliska. Pojęcie „Wellbeing” w Fiberhost oznacza dużo więcej niż tylko działania wspierające zdrowie. To sposób codziennego funkcjonowania oraz zachęcania ludzi do tego, by sięgali w życiu po więcej. Relacje budujemy w oparciu o zaufanie. Jesteśmy otwarci, życzliwi i pomagamy sobie nawzajem. Tworzymy zespół, w którym każdy jest tak samo ważny. Cenimy różnorodność jako nieodłączny element naszej kultury.

„Zdrowie psychiczne i dobrostan są elementami naszej strategii Zrównoważonego Rozwoju. Udział w kampanii „Bliżej Siebie” postrzegam jako doskonałą okazję do promowania dobrych praktyk, inspirującej wymiany doświadczeń oraz budowania świadomości w tym zakresie. Jako odpowiedzialny pracodawca czujemy potrzebę kreowania trendów w obszarze mental health&wellbeing, jak również zachęcania innych organizacji do aktywizacji. Od 2020 roku w Fiberhost podchodzimy do tego obszaru kompleksowo i działamy według zaplanowanej strategii. To temat dla nas bardzo ważny, któremu poświęcamy wiele uwagi i zaangażowania". Marta Wojciechowska, Prezeska Fiberhost

MENTAL HEALTH & WELLBEING

W ramach działań z zakresu „mh&wellbeing” regularnie organizujemy akcje promujące zdrowe nawyki i postawy. Troszczymy się zarówno o sferę fizyczną, jak i psychiczną. Zorganizowaliśmy ostatnio m.in. ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała, warsztat jogi dla oczu, która wspiera dobry wzrok, cykl treningów uważności, miesiąc zdrowia, akcję promującą badania profilaktyczne i wiele innych.

Co miesiąc badamy wskaźnik Wellbeing Index w celu bieżącego monitoringu nastrojów w organizacji i planowania działań dopasowanych do potrzeb. Ponadto każda osoba w organizacji może korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego.

„Infolinia wsparcia funkcjonuje w Fiberhost od 2020 roku. Jako osoba odpowiedzialna za ten obszar, zauważam znaczny wzrost świadomości w zakresie zdrowia psychicznego. Początkowo niewiele osób korzystało z tego benefitu. Ludzie bardzo chętnie angażowali się w akcje wspierające zdrowie fizyczne (wspólne treningi, joga, ćwiczenia typu „zdrowy kręgosłup”), natomiast nie przekładało się to na zainteresowanie kondycją psychiczną. Z tego powodu skupiliśmy się na regularnej komunikacji mówiącej o tym, że „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Małymi krokami oswajaliśmy ludzi z tematem. Zrobiliśmy to m.in. poprzez celebrowanie dat, takich jak Dzień Zdrowia Psychicznego, Dzień Walki z Depresją czy Dzień Wellbeingu oraz otwarte mówienie o tym, że korzystanie z pomocy jest naturalną sprawą. To otworzyło ludzi na zrozumienie koncepcji infolinii wsparcia i zachęciło wiele osób do poprawy jakości swojego życia.” Julia Fojut, HR Business Partner

Mamy świadomość, że jest wiele czynników wpływających na poczucie dobrostanu. Wyzwanie stanowi fakt, że część z nich jest niezależna od pracodawcy. Jako odpowiedzialna organizacja chcemy wspierać ludzi w tych obszarach, na które mamy wpływ. Jeśli dana kwestia jest poza strefą wpływu pracodawcy – wtedy staramy się udostępniać narzędzia i wyposażać ludzi w kompetencje, dzięki którym mogą podejmować świadome działania i efektywniej radzić sobie z wyzwaniami. Przykładem jest wsparcie z zakresu doradztwa finansowego. Obecna sytuacja ekonomiczna na świecie może mieć wpływ na zaburzenie poczucia bezpieczeństwa. W ramach działań z tego zakresu organizujemy więc webinary (m.in. o planowaniu budżetu domowego oraz o tym, jak zarządzać oszczędnościami). Dodatkowo odbyły się dwa cykle indywidualnych porad z zakresu doradztwa finansowego, w czasie których ludzie mogli skonsultować ważne dla siebie kwestie ze specjalistą.

ELASTYCZNOŚĆ ORAZ RÓWNOWAGA POMIĘDZY ŻYCIEM ZAWODOWYM I PRYWATNYM

Ogromny wpływ na poczucie dobrostanu stanowi dla nas elastyczność, z której korzystamy w Fiberhost. Pracujemy hybrydowo (z przewagą trybu zdalnego) i to pozytywnie wpływa na „work life integration”. Możliwość wykonywania pracy zdalnie jest jednym z najwyżej ocenianych benefitów w Fiberhost. Wiele firm wraca do biur, żeby utrzymać relacje. My natomiast zaprojektowaliśmy mechanizmy, które pozwalają nam dbać o ten obszar także online. Pracujemy efektywnie, jednocześnie pamiętając, że oprócz wyników są ludzie i relacje.

Przez ostatnie dwa lata sukcesywnie doskonaliliśmy obowiązujące w naszej organizacji standardy pracy hybrydowej, by dopasować je do zmieniających się potrzeb. Hybrydowy tryb pracy wymagał zaprojektowania rozwiązań, które zapewniają sprawną komunikację, wzmacniają efektywność, umożliwiają włączenie wszystkich osób w organizacji oraz pozwalają budować poczucie zespołowości.

STANDARDY PRACY HYBRYDOWEJ

Zaczęliśmy od wprowadzenia prostych zasad, które usprawniają pracę. Każdy z nas ma w kalendarzu zarezerwowaną tzw. „no meeting hour”. To codzienna godzinna przestrzeń, kiedy nie organizujemy spotkań. Poświęcamy wtedy czas na pracę koncepcyjną, zadania wymagające koncentracji lub rozwój. Dbamy o dobrą organizację dnia pracy, więc z uważnością planujemy każde spotkanie. To szczególnie ważne w trybie pracy zdalnej – by nie dopuścić do sytuacji, kiedy przez cały dzień przełączamy się z jednego spotkania na drugie. Zaczynamy pracę między godz. 7-9. Dodatkowo ostatni dzień tygodnia może być „krótkim piątkiem”. Mamy wtedy możliwość rozpoczęcia weekendu o godz. 14, pracujemy w większości zadaniowo. Dbamy także o przerwy między spotkaniami, dlatego organizujemy je na 25 minut (a nie 30) oraz 50 (a nie godzinę). Zależy nam na utrzymywaniu dobrych relacji i poczucia zespołowości. Organizujemy więc nieformalne spotkania w MS Teams, mające na celu integrowanie zespołu. 

Obecnie większość z nas wykonuje swoje obowiązki z domu, ale to nie oznacza, że oddaliliśmy się od siebie. Funkcjonujemy w oparciu o standardy, dzięki którym jesteśmy #BliżejSiebie niezależnie od tego, czy widzimy się na żywo czy online. Nasze stacjonarne biuro (Wierzbowa 84) jest dostępne dla tych osób, które mają ochotę z niego korzystać. Mamy natomiast zaplanowane cykliczne wydarzenia w roku, w ramach których widzimy się „na żywo”. Jednym z nich jest Offline Moment – coroczna impreza integracyjna, podczas której spędzamy czas wspólnie i bawimy się. Dodatkowo raz na pół roku każdy zespół integruje się we własnym gronie – są to nieformalne spotkania po pracy lub zaplanowane dni wspólnej pracy w biurze. To pozwala nam zadbać o relacje, które budujemy na zaufaniu i zaangażowaniu.

Mówiąc o dobrostanie, należy pamiętać także o podstawowych kwestiach, takich jak narzędzia pracy. Pracując zdalnie, zapewniamy ludziom możliwość zamówienia do domu krzesła lub dodatkowych sprzętów. Troszczymy się o to, by każdy mógł wykonywać pracę wygodnie i bezpiecznie.

ROLA PRZEŁOŻONYCH

Szczególną uwagę przykładamy do roli przełożonych w procesie budowania kultury opartej o Wellbeing. Mamy świadomość, że to od ich postawy zależy, czy ludzie będą angażować się w poszczególne aktywności. Regularnie podnosimy kompetencje managerów w tym zakresie. Odbywa się to m.in. poprzez cykliczne akcje komunikacyjne, coroczną konferencję dla managerów oraz „Quick Wins-y” – krótkie (max. 60 min), efektywne, konkretne i praktyczne szkolenia. Bazują one na Snack Learningu, czyli metodzie nauczania, która pozwala zdobywać wiedzę w sposób skondensowany, skuteczny i przyjemny. Jest to podejście oparte na małych kąskach wiedzy, które można przyswoić w krótkim czasie. To idealne rozwiązanie dla osób zabieganych, które mają ograniczoną ilość czasu, ale chcą stale rozwijać swoje umiejętności.

W ramach Quick Wins managerowie mogą doskonalić kompetencje z różnych obszarów, m.in. podstawy z zakresu zdrowia psychicznego (najważniejsze informacje, które manager powinien znać), odpowiedzialność managera w zakresie wspierania ludzi w sytuacjach kryzysowych, zauważanie problemów, budowanie relacji i bliskości w zespołach wirtualnych, wyznaczanie granic jako podstawa zachowania równowagi w zdalnym trybie pracy.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że to managerowie są ambasadorami wszelkich zmian i od ich postawy zależy sukces większości inicjatyw.

Analizując doświadczenia z ubiegłych lat, mamy świadomość, że w strategii „mh&wellbeing” kluczowe jest dopasowanie działań do potrzeb ludzi. Ponadto, należy pamiętać, że te potrzeby mogą się zmieniać więc warto na bieżąco monitorować nastroje w organizacji oraz mierzyć efektywność poszczególnych aktywności.

Udostępnij

Dołącz do kampanii, i zadbaj o zdrowie swoich pracowników

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.