I Edycja →

Jak rozmawiać o zdrowiu psychicznym w miejscu pracy?

Zdecydowana większość Polaków uważa, że osoby z zaburzeniami psychicznymi powinny otrzymać pomoc w miejscu pracy [1]. Oczywistym jest, że nie można lekceważyć kryzysów psychicznych Pracowników, natomiast sama rozmowa z osobą, która potrzebuje wsparcia w tym zakresie, jest już wyzwaniem. Kto powinien rozpocząć taką rozmowę i jak powinna ona przebiegać? Przyjrzymy się temu zagadnieniu z perspektywy […]

Kultura dialogu i personalizacja komunikacji w organizacjach

W badaniu „Great Unknown” przeprowadzonym w 2022 roku przez Extended Tools Polska zapytaliśmy o to jak często menedżerowie rozmawiają ze swoimi Pracownikami na tematy inne niż bieżące cele i projekty. Odpowiedzi wydały nam się zaskakujące. W opinii ponad 75% liderów z HR, większość menedżerów poświęca do 4 godzin tygodniowo na rozmowy z Pracownikami, a wg […]

Co może stresować Twojego Pracownika?

W przypadku środowiska pracy można wskazać liczne czynniki, które mogą zwiększać poziom stresu u Pracowników. To m.in. innymi niedostosowanie zadań do kwalifikacji Pracownika (zbyt wysokie lub zbyt niskie wymagania, zadania niedopasowane do doświadczenia, wiedzy i wykształcenia), zbyt duża ilość pracy (przeciążenie), presja czasu, ciągłe zmiany, ograniczony zakres kontroli nad pracą (brak autonomii) czy brak wsparcia ze strony współpracowników i przełożonego. Źródłem stresu mogą być również […]

Magia zaufania, czyli jak i po co budować bezpieczeństwo psychologiczne w miejscu pracy

Bezpieczeństwo psychologiczne w miejscu pracy odnosi się do zapewnienia zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy pod względem aspektów psychologicznych. Obejmuje to ochronę pracowników przed czynnikami stresu, przepracowaniem, niewłaściwym zachowaniem oraz innymi czynnikami, które mogą negatywnie wpływać na ich zdrowie psychiczne i samopoczucie. W dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym, zaufanie jest jednym z najcenniejszych aktywów, którym […]

Czy tworzysz środowisko pracy, które jest bezpieczne psychologicznie?

Czy przypominasz sobie sytuację z twojej pracy, gdy poprosiłeś/aś podwładnych na spotkaniu o opinię dotyczącą nowego projektu i zapadła cisza….? Nikt nie zabrał głosu, nikt nie zadał pytania. Projekt jest świetny, wszystko jest jasne dla zespołu –  to twoja pierwsza myśl. Jednak druga, która powinna się szybko pojawić, niczym czerwona chorągiewka: może cisza oznacza lęk […]

Chory mózg to wciąż tematu tabu

Empatia, emocje, dobrostan to kluczowe kompetencje w biznesowej rzeczywistości  zdominowanej przez zagrożenia XXI. Cyberstres, cyberchoroby, niepewność, samotność, depresja, przeciążenie kognitywne, choroba X – to nie tytuły książek fantastyczno-naukowych, z których zasłynął Stanisław Lem, a nasz dzisiejszy świat. Okres pandemii był szczególnie wyzwaniem dla dobrostanu i naszych zasobów poznawczych. Odkąd pandemia COVID-19 rozprzestrzeniła się na całym […]

Humanizm przewagą konkurencyjną na rynku. Co sprawia, że człowiek w centrum jest kluczem do sukcesu organizacji teraz i w przyszłości?

Przywództwo w świecie VUCA to popularne szkolenie dostępne na polskim rynku od dłuższego czasu. Okazuje się, że traci swoją aktualność tak jak akronim, który opisywał nie tylko kontekst biznesowy świata przez ostatnie dekady. To co funkcjonowało jako rzeczywistość zmienna (V-olatility), niepewna (U-ncertainity), złożona (C-omplexity) oraz niejednoznaczna (A-mbiguity) od czasów zakończenia zimnej wojny, przechodzi transformację w […]

O motywowaniu w trudnych czasach

Już w czasach PRL i na początku gospodarki wolnorynkowej swoją popularność miało powiedzenie: „Pracodawca udaje że płaci, a Pracownicy udają, że pracują”.  Oczywiście dzisiaj rozumiemy już, że motywacja i zaangażowanie nie zależy tylko i wyłącznie od wynagrodzenia, a wręcz przeciwnie, przy wysoko opłacanych specjalistach, ten związek może być znikomy. W Polsce praktykowaliśmy „quiet quitting”  zanim […]

Rezyliencja jako klucz do rozwoju organizacji

To co dziś coraz częściej decyduje o realizacji wyznaczonych celów, to nie trud włożony w wykonanie zadań, ale odporność psychiczna. Istnieje wiele badań dotyczących związku między zdrowiem mentalnym a funkcjonowaniem firmy i wszystkie wskazują, że poziom odporności psychicznej pracowników ma wpływ na jakość i efektywność ich pracy. Zachowania i postawy kształtują się w wyniku doświadczeń, […]

Empatia – umiejętność, której nie warto pomijać

„Empatia to jedno z naszych najlepszych narzędzi i najbardziej niedostatecznie wykorzystanych przez firmy” – twierdzi miliarder i filantrop Daniel Lubetzky. Dlaczego nie warto pomijać empatii w organizacjach? Empatia jest umiejętnością społeczną, która obejmuje zdolność rozumienia stanów emocjonalnych innych ludzi. Ważne jest, aby tę umiejętność rozwijać w miejscu pracy, gdyż wykonywanie pracy bardzo często związane jest […]

Dołącz do kampanii, i zadbaj o zdrowie swoich pracowników

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.