I Edycja →

Empatia – umiejętność, której nie warto pomijać

Bliżej Siebie

„Empatia to jedno z naszych najlepszych narzędzi i najbardziej niedostatecznie wykorzystanych przez firmy” – twierdzi miliarder i filantrop Daniel Lubetzky. Dlaczego nie warto pomijać empatii w organizacjach?

Empatia jest umiejętnością społeczną, która obejmuje zdolność rozumienia stanów emocjonalnych innych ludzi. Ważne jest, aby tę umiejętność rozwijać w miejscu pracy, gdyż wykonywanie pracy bardzo często związane jest z kontaktem z innymi ludźmi

Jeśli dana organizacja chce odnieść sukces, nie można pomijać empatii. Badania pokazują, że ma znaczący wpływ nie tylko na życie osobiste, ale także zawodowe. Jest coraz częściej uznawana za kluczową kompetencję liderską i narzędzie skutecznego przywództwa.

Według raportu dotyczącego empatii autorstwa Rae Shanahan, dyrektor ds. strategii w Businessolver, dziewięciu na dziesięciu pracowników, specjalistów HR i dyrektorów generalnych uważa, że empatia jest ważna dla organizacji i ułatwia osiągnięcie sukcesu. Empatia to realne korzyści i ignorowanie jej znaczenia oznacza straty dla organizacji.

Po co organizacjom empatia?

Lojalność i zaangażowanie: empatia pozwala na budowanie lojalności i zaangażowania. W efekcie osoby, które uważają, że pracują w firmach empatycznych osiągają lepsze wyniki, a w organizacji obniża się poziom rotacji pracowników.

Według badań Instytutu Gallupa 77% pracowników deklaruje, że dla empatycznej organizacji, mogliby pracować po godzinach. Empatia jest także ważnym czynnikiem selekcyjnym przy wyborze przyszłego pracodawcy – 79% badanych twierdzi, że zmieniłoby obecną firmę na bardziej empatyczną, nawet jeśli warunki finansowe nie byłyby lepsze.

Współpraca: empatia ułatwia współpracę, a to ma kluczowe znaczenie dla efektywnego funkcjonowania zespołów i wyników, jakie osiągają.

Innowacja: empatia pozwala poszerzać horyzonty. Zrozumienie i uwzględnienie punktu widzenia innych osób umożliwia wprowadzanie nowych pomysłów.

Empatia jest przydatna wszędzie tam, gdzie pracują ludzie. Szczególne znaczenie ma w kontaktach między menedżerem a pracownikiem, w relacjach między współpracownikami oraz   w relacjach handlowych.

Empatia może być kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej.

Artykuł opracowany we współpracy z Eweliną Supińską, ekspertką ds. wellbeingu i zdrowia psychicznego

Pozostałe

Udostępnij

Dołącz do kampanii, i zadbaj o zdrowie swoich pracowników

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.